ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តអ្នកអានបានជ្រាបហើយនៅរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលអេត វីនបានចោទអ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកា ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់រហូតឈានដល់លោក អេត វីន ប្រើហិ ង្សា ទៅលើ បញ្ចកានឹងត្រូវបានជា ប់ គុក ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលរឿងរ៉ាវខាងលើកន្លងផុតមកជាច្រើនសប្ដាហ៍ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ អ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកាក៏បានបង្ហោះសារជាភាសាអង់គ្លេសថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anyway u win my heart !  Thank for trying to protect , take care and love stop being sad m sure choosing u ប្រែជាភាសាខ្មែរមានអត្ថន័យថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបានយកឈ្នះចិត្តរបស់ខ្ញុំ អរគុណដែលបានព្យាយាមការពារ យកចិត្តទុកដាក់ ស្រលាញ់ ឈប់ពិបាកចិត្ត ខ្ញុំពិតជាជ្រើសរើសយកអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកាក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថា នាក់ឆ្ងល់ច្រើនណាស់ ! ហើយ បើចង់ដឹងណាស់ ចាំរង់ចាំទស្សនា នា ម៉ោង 7 យប់នេះ ! Live យប់ពេក ខ្លាច ហួសម៉ោង គោចរណ៏ ជាប់គុក លូវហើយ! ហើយពេលខ្ញុំនិយាយអស់ហើយ ឈប់ឆ្ងល់ ហើយចេញពីការចេះដឹង រឿងជីវិតខ្ញុំទៀតណា! ព្រោះខ្ញុំមិនមែនតារា មិនមែនមនុស្សសាធារណះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមានសិទ្ធិ ក្នុងការរស់នៅ និង សិទ្ធិជ្រើសរើស របស់ខ្ញុំ ! ឈប់យកជីវិត ឯកជនខ្ញុំ ទៅ ធ្វើជាប្រធានបទ ! ខ្ញុំក៏ទ្រាំនិង មនុស្ស មួយចំនួន ដែល និយាយមិនចេះស្តាប់គ្នា គិតតែមួយជ្រុង ! ក្បត់? នាក់មិនមែនមនុស្សដែរនៅជិតខ្ញុំ មិនមែននាក់ស្គាល់ខ្ញុំ នាក់ប្រហែល មិនដឹងទេថា ខ្ញុំស្រលាញ់ និង លះបង់ ដើម្បី គាត់បុិនណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែលទ្ធផលខ្ញុំទទួលបាន គឺការ មិនទុកចិត្ត អោយតែឈ្លោះ គឺទៅរកស្រី និង ផឹក មិន គិត ខ្ញុំ ដេកចាំនៅផ្ទះ រាល់យប់ !!! ខ្ញុំនិង ព្យាយាមនិយាយអោយយល់ សខ្មៅ នូវយប់នេះ ! ហើយសង្ឃឹមថានាក់ទាំងអស់គ្នានិង ដោះលែងជីវិតឯកជនខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post