ព័ត៌មាន

ផុសញ៉ូស៍អនឡាញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវជីវិតប្ដីប្រពន្ធរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់គាត់ ចេះតែមានរឿងរកាំរកូសមិនចេះចប់មិនចេះហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងឩស្សាហ៍ផ្ទុះកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកខ្លាំងណាស់ ដោយភរិយារបស់លោកតែងតែបង្ហោះរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ពន្ធ័នឹងលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែករឿងដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលនិងកក្រើកបំផុតនោះគឺរឿងឃើញស្បែកជើងមនុស្សស្រីក្នុងឡានហើយភរិយាសុវណ្ណ រិទ្ធីទាមទារបើកទ្វាឡានមើល តែសុវណ្ណ រិទ្ធីថាឡានខូចសោរមិនអាចបើកបានទេ ពេលនោះក៏មានរឿងកា ប់ ឡានបានកើតឡើង រហូតរ ង ការខូចខាតច្រើនគួរសម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់ពីរឿងខាងលើភរិយាលោកសុវណ្ណ រិទ្ធីកាលពីយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះក៏បានទម្លាយវីដេអូកាម៉ារ៉ាសុវត្ថិភាពដែលលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីបានកៀកស្មានារីម្នាក់ ឃើញហើយដូចជាស្និទ្ធិស្នាលខ្លាំងណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះក្រោយពេលឃើញភរិយាចេះតែបង្ហោះហែកហួររឿងរបស់ខ្លួ ន ជាបន្តបន្ទាប់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធីក៏បានបង្ហោះសារសូមអង្វរប្រពន្ធកុំផុសរឿងដដែលៗច្រើនពេក នាំអោយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឃើញ គាត់់ធុញ ល្មមចប់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមិនទាន់អស់នោះទេ ក្រោយពេលបង្ហោះសារអង្វរប្រពន្ធកុំផុសរឿងដដែលៗរួចមក ស្រាប់តែមានអ្នកខមិនបែបឆ្ងល់ ថាគាត់ថា ប្អូនមិនព្រមលែង លះ គាត់ តើជាការពិតទេ គ្រាន់តែឆ្ងល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែឃើញការខមិននេះភ្លាម លោកសុវណ្ណ រិទ្ធីក៏បានចូលទៅបញ្ជាក់ច្បាស់ៗខាងក្រោមខមិននោះថា លែង២ដងហើយនៅសង្កាត់តែគាត់មិនព្រមផ្តិតមេដៃខ្លួនឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post