ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាសម្ដែងរឿងភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ថៃ លោក Toy Toy Thanaphat ត្រូវបានប៉ូលីសចា ប់ ខ្លួ ន នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រោយពេលដែលមិត្តស្រីរបស់គាត់បានលាចាកលោកក្រោមស្នាដៃរបស់ លោក Toy Toy Thanaphat នៅឯផ្ទះជាន់ទី០២ ក្នុងទីប្រជុំជនមួយ លើផ្លូវ Liap Khong 2 ស្រុក Khlong Samwa ក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលមិត្តស្រីរបស់ Toy Toy Thanaphatលាចាកលោក ទើបមានគេរាយការណ៍ទៅប៉ូ លី ស ហើយភ្លាមៗនោះមន្រ្ដីប៉ូ លី ស កោ សល្យ វិច្ច័ យនិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់កន្លែងនោះភ្លាមៗផងដែរ។តែពេលទៅដល់មន្រ្ដីប៉ូ លី ស កោ សល្យ វិច្ច័ យនិងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានឃើញកញ្ញា Chatsaran Suwannakit ដែលមានអាយុ ២៥ឆ្នាំបានលាចាកលោកទៅហើយនៅលើឥដ្ឋក្នុងបន្ទប់ដេកនៅជាន់ទី ២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានរាយការណ៍អោយដឹងថានៅលើ ស ព របស់កញ្ញា Chatsaran Suwannakit មានស្នា ម រ  បួ ស ជាច្រើនកន្លែង ក្រោមស្នាដៃរបស់ លោក Toy Toy Thanaphat។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាសម្ដែង Toy Toy Thanaphat ត្រូវបានប៉ូ លី ស ឃា ត់ ខ្លួ ន ហើយប៉ូ លី ស បានរកឃើញកាំ បិទ ប្រវែង៥ អ៊ីញមានប្រឡាក់ឈា ម នៅផ្ទះខាងលើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូ លី ស បានសាកសួរលោក Toy Toy Thanaphat គាត់បានឆ្លើយរៀបរាប់ថា នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ គាត់និងមិត្តស្រីរបស់គាត់(Chatsaran Suwannakit ) បានផឹកស្រាបៀរជាមួយគ្នានៅជាន់ទី ១  រហូតដល់ម៉ោង១០យប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះក្រោយមកគាត់និងមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានឡើងទៅដេកនៅបន្ទប់ជាន់ទី០២ ហើយក៏បានឈ្លោះប្រកែកគ្នា អំពីរឿងការងាររបស់គាត់។ហើយមិត្តស្រីរបស់គាត់បានអោយគាត់រើបង្វិចនិងដេញគាត់ចេញពីផ្ទះ ព្រមទាំងបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Toy Toy Thanaphatក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមប្រាប់ប៉ូ លី សទៀតថា មិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានទៅផ្ទះបាយ និងយកកាំ បិ ត មក ។ដោយមានការភ័យខ្លាចនាងយកកាំ បិ ទ មក ស ម្លា ប់ លោក ទើបលោកមានការប្រតាយប្រតប់គ្នា និងឈ្លោះប្រកែកគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំឡុងពេលតតាំងគ្នានោះគឺSuwannakitត្រូវបានលោក Toy Toy Thanaphat ចា ក់ ជាច្រើនដងទៅលើទ្រូ ងរបស់នាងហើយក៏មរណានៅពេលនោះទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តីប៉ូ លី សយល់ឃើញថា ការលើកឡើងរបស់លោក Toy Toy Thanaphat ពួកគេមិនជឿជាក់ថាគាត់បានផ្តល់ព័ត៌មានពិតទាំងអស់នោះទេ ដូច្នេះនឹងមានការសួរចម្លើយលោក Toy Toy Thanaphat បន្ថែមទៀត។ដោយឡែកស ព របស់នារីជាមិត្តស្រីរបស់លោក Toy Toy Thanaphat ត្រូវបានរ ក្សាទុកនៅម ន្ទី រ ពេ ទ្យ នគរ បា លជាតិដើម្បីធ្វើកោ ស ល្យ វិ ច័ យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post