ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយពីការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នារវាងអ្នកនាង ម៉ូលីកាហៅចែកា ដែលជាអតីតតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មរ៉កនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងស្វាមីប្រហែលជាប្រិយមិត្តអ្នកអានបានជ្រាបហើយ ដោយយើងខ្ញុំមិនចាំបាច់រំលឹកឡើងវិញនោះទេ ពីព្រោះការឈ្លោះគ្នានេះមិនមែនម្ដងនោះទេ ឈ្លោះញឹកណាស់និងប្រកាសលែងលះគ្នាផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាអស់ចិត្តអស់ចង់ ស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ នៅលើទំព័រហ្វេបុករបស់ចែកាស្រាប់តែបង្ហោះសារសរសើរប្ដីរបស់គាត់ទៅវិញដោយចែការៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំទោសណាប្ដីដែលប្រពន្ធប្រចណ្ឌបងពេក បងល្អពេកហើយទោះអូនផុសថាអោយបង ក៏បងមិនដែលតបតអូនដែល បងចាំអោយអូនត្រជាក់ចិត្តបាត់ខឹងទើបមកយាយជាមួយអូន បងមិនដែលខឹងអូនដែលផុសអាក្រក់ពីបងជេបងអូនសុំទោសណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Meanon Hong យើងធ្លាប់លំបាក់ជាមួយគ្នាច្រើនណាស់អូនមិនអាចឈប់ស្រលាញ់ប្ដីបានទេ ហើយក៏សុំទោសនាក់ដែលថាខ្ងុំសម្ដែងផងនេះមិនបានសម្ដែងទេតែមកពីរខ្ងុំស្រលាញ់ប្ដី ប្រចណ្ឌប្ដីខ្ងុំពេក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយឆេវឆាវពេកមិនខ្វល់ថាពេលផុសថាអោុយប្ដីហើយមានគេស្អប់ខ្ងុំមិចក៏ខ្ងុំមិនខ្វល់ខ្ងុំខ្វល់តែអារម្មណ៌ខ្ងុំ1ឆាវៗ អោយតែខ្ងុំផុស គេជេប្ដីខ្ងុំពេលខ្ងុំខឹងខ្ងុំមានអារម្មណ៌ធូខ្លះចឹងខ្ងុំវានៅចរឹកក្មេងពេក សុំទាំងអស់គ្នាផងណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post