ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីឃើញស្វាមីរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណាសម្រេចចិត្តទៅបួស ស្រាប់តែមានមហាជនមួយចំនួនបានយកបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនដែលធ្លាប់បួសព្រោះតែស្រីទៅបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះមានដូចជាលោក ដែន សូនី លោក ឌួង ឆាយ ហើយក៏មានអ្នកភ្ជាប់រូបភាពរបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធីផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានឃើញគេយករូបថតខ្លួ នទៅបង្ហោះនិងថាបួសព្រោះតែស្រីបែបនេះ ស្រាប់តែលោកសុវណ្ណ រិទ្ធីបានចេញវីដេអូបកស្រាយច្បាស់ៗនិងភ្ជាប់មកជាមួយសារយ៉ាងវែងអន្លាយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំកោរសក់បួសព្រោះសងគុណលោកឪពុក អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ មិនមែនបួសព្រោះមនុស្សស្រីណាម្នាក់នោះទេ … សូមកុំមានការយល់ច្រឡំហើយកុំអូសទាញរូបខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងៗទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសមេត្តាពុកម៉ែ បងប្អូន ឈប់សើចយំរឿងជីវិតនៃការបែកបាក់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់គេម្នាក់ៗតទៅទៀតទៅ…បាបកម្មមានពិតណាបងប្អូន … ពេលរឿងទាំងនោះធ្លាក់លើអ្នកឬសាច់ញាត្តិរបស់អ្នកទើបអ្នកដឹងថាវាឈឺចាប់យ៉ាណានោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែបើមនុស្សមួយចំនួនគិតថាយករឿងឈឺចាប់របស់គេមកជាន់ឈ្លីលេងសើច ដើម្បីសប្បាយយក Like & Shaer ក៏បន្តសប្បាយទៀតចុះ តែអ្នកត្រូវចាំថាបាបកម្មមានពិត មិនចាំជាិតក្រោយឡើយ៕ដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំ សុវណ្ណ រិទ្ឋី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post