ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាដំណឹងដ៏សោកសៅមួយដោយឌីជេរ នេត ពិសិដ្ឋ ហៅ DJ_MARTIN បានទទួលមរណៈភាពយ៉ាងលឿនចាកចោលក្រុមគ្រួសារនិងភរិយាជាទីស្រលាញ់គ្មានថ្ងៃត្រលប់ដោយសារតែ ជំ ងឺ រលា កស្រោ ម ខួ រ ក្បា ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការទទួមរណៈភាពរបស់DJ_MARTIN ភរិយារបស់គាត់បានបង្ហោះសារដ៏ក្រៀមក្រំជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាង ដោយនាងរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ទាំងក្តុកក្តួលថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងែនេះជាថ្ងែចុងក្រោយដែរអូននិងកូនជូនដំណើរបង ទៅកាន់សុគតិភ ព កុំព្រួយបារម្ភកូនអី អូននិងមើលថែរក្សាកូន យើងអោយល្អបំផុតបើមានជាតិក្រោយពិតមែនសុំអោយ យើងជាគូរជី​ វិ តទៀតណាប្តីសំលាញ់ សុំអោយបងមានអាយុវែង កុំអោយដូចជាតិនេះទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីជាប្រពន្ធក៏បង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថា ប្តីល្អរបស់អូនអើយនៅសល់ត្រឹមតែរូបថតទេនឹកប្តីណាស់។ម្នាក់ៗសឹងតែមិនជឿសោះថាបងទៅលឿងយ៉ាងនេះសោះ ប្តីអើយប្តី សូមប្តីទៅអោយបានក្តីសុខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សល្អដូចបងអ្នកទាំងអស់គ្នានិងចងចាំអស់មួយជីវិត ពេលកូនៗធំឡើង អូននិងប្រាប់កូនៗថាប៉ាគេបារម្មណ៍និងស្រលាញ់ពួកគេខ្លាំងណាស់ ប្តីជាប្តីល្អប៉ាល្អសំរាប់អូននិងកូនខ្លាំងណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អរគុណពេលវេលាល្អដែរអោយពួកយើងបានជួបគ្នាជាគូរជីវិតបើមានជាតិក្រោយពិតមែនសុំអោយយើងជាប្តីប្រពន្ធនិងគ្នាទៀតណា ជាតិក្រោយសុំអោយយើងរស់នៅជាមួយនិងគ្នា80 90ឆ្នាំណាប្តី​កុំនៅបារម្មណ៍កូននិងអូនអី ទៅអោយបានសុខគតិភពណាប្តី ជាតិក្រោយសុំអោយប្តីអាយុវែង80 90ឆ្នាំណាប្តី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post