ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះតាមរយៈទំព័រហ្វេបុកនិងគេហទំព័ររបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានបង្ហោះព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារថា ក្រុមហ៊ុន វៀតធេល(ខេមបូឌា) សាងសង់បង្គោលអង់តែន ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លឹមសារបន្តទៀតមានដូចតទៅ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១០និង៣០នាទី និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ( ន.ទ.ក.) និងអធិការដ្ឋាននៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានចុះទៅបញ្ឈប់ការសាងសង់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រមទាំងតម្រូវឱ្យ រុះរើបង្គោលអង់តែន ដែលកំពុងសាងសង់ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងចុះកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពបំពា ន ច្បា ប់បែបនេះតទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្គោលអង់តែន ដែលសាងសង់ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនេះ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ក្នុងបុរីពិភពថ្មីចម្ការដូង ភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់វត្ថុតាងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់សកម្មភាពបំពា នទាំងនេះ មាន ជាអាទិគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារ សម្រាប់សាងសង់បង្គោលអង់តែន ត្រូវបានរឹបអូសនិងយកមករក្សាទុក ដើម្បីចាត់ការ បន្តតាមនីតិ វិ ធីច្បា ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការបញ្ជាក់របស់លោក ថោង ចិន្តា ប្រធាន ន.ទ.ក. បានឱ្យដឹងថា៖ ន.ទ.ក. តែងតែជូនដំណឹងនិងណែនាំ ដល់ប្រតិបត្តិករទាំងអស់ ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្លួន ដោយជៀសវាងនូវសកម្មភាព ឥតសណ្តាប់ធ្នាប់ និងការអនុវត្តដោយខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដែលអាចបង្កហា និភ័ យជាយថាហេតុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជា មានការជូនដំណឹងនិងណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន វៀតធេល (ខេមបូឌា) នៅតែបន្តសកម្មភាពសាងសង់ បង្គោលអង់តែនរបស់ខ្លួន ដោយមិនអើពើទៅដល់អនុលោមភាពសោះឡើយ ជាហេតុធ្វើឱ្យមានសកម្មភាពបង្ក្រាប ដើម្បីធានាសណ្តាប់ធ្នាប់ ក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកប្រធាន ន.ទ.ក. សូមអំពាវនាវសាជាថ្មីដល់ប្រតិបត្តិករទាំងអស់ ឱ្យមកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត ពី ន.ទ.ក. មុននឹងធ្វើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នានា ដើម្បីទទួលបាននូវភាពស្របច្បាប់និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបញ្ជាក់អំពីបទដ្ឋានបច្ចេកទេស លើកកម្ពស់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងជៀសវាងហានិភ័ យនានា ដែល អាចកើតឡើងជាយថាហេតុ។ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកក៏សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ ឱ្យសហការ ផ្តល់ដំណឹងមក ន.ទ.ក. តាមរយៈលេខ ០១២ ៧៥៧៩៣៧ ក្នុងករណីឃើញមានការសាងសង់បង្គោលអង់តែន ដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ឬទទួលផលប៉ះពាល់ណាមួយពីការសាងសង់នេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post