ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានទាក់ទងនិងលោកថម មីនិងអ្នកនាង សួស វីហ្សាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានភាពកក្រើកខ្លាំងមែនទែន បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរអាចបំបែកកំណត់ត្រាឡាយលក់ផលិតផលមានអ្ន​កចូលទៅទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែររហូតទៅដល់ជិត១៧ម៉ឺននាក់ឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺសួស វីហ្សានិងស្វាមីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានទៅទិញពេជ្រនៅហាងរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណាសរុបជាប្រាក់រហូតទៅដល់ជាង១០ម៉ឺនដុល្លាឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់មូលហេតុដែលសួស វីហ្សានិងស្វាមីទើបតែរៀបការបានប៉ុន្មានឆ្នាំសោះ ហើយសល់លុយច្រើនបែបនេះ ដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមានមុខរបរជាច្រើន។ដូចជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.មុខរបរក្នុងវិស័យ អចលនទ្រព្យ ពុះដីឡូតិ៍ផ្ទាល់ខ្លួនលក់ ២.សមាគមកៀរគរអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេស ៣.ក្រុមហ៊ុន TSJJ Brand ដែលនៅក្នុងនេះ មាននាំចូល និងចែកផលិតផលជាច្រើនមុខ ៤.វិនិយោគលើសហគ្រាសមួយចំនួន(សុំលាក់សិន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥.ត្រៀមនឹងវិនិយោគ គម្រោងយក្សមួយជាមួយសមភាគីវិនិយោគិនចិន ៦.ទើបនឹង បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយលោកស្រី ទ្រី ដាណា ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០ មុឺនដុល្លារលើផលិតផលអាហារបំប៉នផ្សំពីសារ៉ាយសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post