ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពិតជាផ្ទុះខ្លាំងមែនទែន ក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្សបានយកដើមដំបងយក្សសំប៉ែតមកហូបជាមួយអំបិលម្ទេសមើលទៅគួរអោយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ រហូតដល់មានមហាជនខ្លះហូបតាមកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្សថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាដើមដំបងយក្សយើងមិនមែនចេះតែហូបផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេគឺមានដើមដំបងយក្សខ្លះពុល និងខ្លះទៀតមិនពុលនោះទេ ទៅតាមប្រភេទរបស់វា ដូចជាដើមដំបងយក្សដែលកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្សហូបគឺជាដើមដំបងយក្សសំប៉ែតឬដែលយើងស្គាល់ថាជាប្រទាលបាតដៃគឺវាអាចហូបបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានឃើញមានបងប្អូនខ្លះនាំគ្នាហូបដើមដំបងយក្សបែបនេះ ស្រាប់តែលោក ផែង វណ្ណៈបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីមានអ្នកណាពុ លងា ប់ដោយសារហូបដំបងយក្សខ្ញុំសូមចូលរួមឧបត្ថម្ភសាំ ង ៣០ លីត្រ អុស ១០ គីប ទំនាក់ទំនងយកតាមលេខ ០១២ ៩៣៣ ៨៨៣។ដូច្នេះប្រសិនបើមានបងប្អូនណាពុលមែនកុំភ្លេចទាក់ទងទៅលោកផែង វណ្ណៈដើម្បីទទួលបានរបស់ទាំងអស់នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post