ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនាពេលកន្លងមកជុំវិញការបែ..កបាក់គ្នានៃជី..វិ..តអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តារាកំប្លែងដ៏ល្បីក្នុងក្រុមនាយពាក់មី គឺនាយតាក់ ស៊ីនិងអ្នកនាង ភីម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលនោះដោយសារតែជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់នាយ តាក់ស៊ីកាន់តែដុនដាបខ្លាំងទើបគាត់សម្រេចចិត្តលែងលះជាមួយនិងអ្នកនាង ភីម និងអោយអ្នកនាង ភីមរកអ្នកថ្មីជំនួសគាត់ទៅ ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅបួសមួយរយៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលសាងភ្នួសបានមួយរយៈនាយ​ តាក់ស៊ីក៏បានលាចាកសិក្ខាបទវិញ រួចក៏លេចលឺដំណឹងថាលោកបានក្លាយទៅជាថៅកែដីឡូតិ៍ ថៅកែការ៉ាស់ឡាន និងត្រៀមរៀបការជាមួយនិងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ្វីៗដែលមហាជនបានឃើញនោះត្រូវបាននាយ តាក់ស៊ីទម្លាយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រោយបែ..កធ្លា..យព័ត៌មាននាយ តាក់ស៊ីធ្លាក់ខ្លួ..ននៅបន្ទប់ជួលត្រឹមតែ៦០ដុល្លា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់រឿងលោកជាថៅកែដីឡូតិ៍ ថៅកែការ៉ាស់ឡាន និងត្រៀមរៀបការជាមួយនិងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ សុទ្ធតែជារឿងមិនពិតគឺគេគ្រាន់តែជួលគាត់មកសម្ដែងដើរតួ ដើម្បីអោយគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដីឡូតិ៍ និងការ៉ាស់ឡាន ដើម្បីលក់ឡានតែប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកឥលូវយើងងាកក្រឡេកទៅមើលអ្នកនាង ភីមវិញក្រោយលែងលះជាមួយនិងនាយ តាក់ស៊ីយើងមិនបានឃើញនាងបង្ហាញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៀតនោះទេគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនាង ភីមធ្វើជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញ បើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់អ្នកនាង ភីមវិញ ពេលនេះនាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងពីមុនឆ្ងាយណាស់ ចំណែកអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីគឺអ្នកនាង ភីមមិនទាន់មាននោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post