ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើករបស់លោកថម មីនិងអ្នកនាង សួស វីហ្សាដែលបានទៅទិញគ្រឿងពេជ្រនៅហាងរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណា ដែលពេលកន្លងទៅសរុបជាប្រាក់ជាង ១០ម៉ឺនដុល្លាឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយល្បីកក្រើករឿងទិញមាស..ពេជ្រនៅហាងរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណារួចមក លោកថមមីនិងអ្នកនាង សួស វីហ្សាក៏បានបំបែ..កកំណត់ត្រាកក្រើកមេឃរំជួយដី ពា ក់ពន្ធ័និងការឡាយលក់ផលិតផល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែររហូតទៅដល់ជិត១៧ម៉ែឺននាក់ចូលទៅទស្សនាការឡាយផ្ទាល់តាមរយៈការកំប្លែងរបស់លោកថមមីតែងខ្លួ..នធ្វើជាមនុស្សស្រីនិយាយពាក្យសម្ដីកំប្លែង ធ្វើអោយអ្នកទស្សនាបាត់អស់នៅទុក្ខកង្វល់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកងាកក្រឡេកមកមើលលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកថមមីនៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះវិញ លោកក៏បានទៅទិញគ្រឿងមាស​ពេជ្រ​បន្ថែម​ទៀតនៅហាងរបស់លោកស្រី ទ្រីដាណាសរុបជាប្រាក់រហូតទៅដល់ ​ជាង​ ៤មុឺន​ដុល្លារ​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បីជាកាដូដល់កូន​ស្រី​ និង​ភរិយា​ជាទីស្រឡាញ់​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោកថមមីបានលើកឡើងថា «ថ្ងៃនេះមកតែឯង មកទិញកាដូជូន Jenny និង ភរិយា សម្រាប់គំរប់ខួបកូនស្រីអាយុ១ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី 09.10.2021 សង្ឃឹមថាកូនស្រីខ្ញ៉ំនិងភរិយាខ្ញ៉ំបានឃើញការផុសនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងសប្បាយចិត្តនឹងយល់ពីជម្រៅចិត្តប៉ាៗ ។ ទ្រព្យរបស់ខ្ញ៉ំទាំងអស់នេះគឺបានមកពីការអនុវត្តន៍បូកជាមួយការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានពេលសម្រាកច្រើននោះទេ រាល់ថ្ងៃគឺខំណាស់ ភ្លេចបាយភ្លេចទឹកក៍មានក្នុងមួយថ្ងៃៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយវាចេញជាលទ្ធផល ( TSJ BRAND ) ព្រោះតែក្តីស្រលាញ់ប្រពន្ធកូន ក្រុមគ្រួសារទើបជម្រុញអោយខ្ញ៉ំខិតខំស្ទើតែគ្មានពេលទំនេររាល់ថ្ងៃនេះ I love My Families So Much Sous Visa ថង សាម៉ូលីណា TSJ Brand Tommy Sous Visa»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post