ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានទាក់ទងនិងអ្នកនាងខ្ញុងជំពាក់លុយគេជាង៦០ម៉ឺនដុល្លាហើយរកប្រាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សងម្ចាស់បំណុលមិនបានទើបនាងសម្រេចចិត្តលើកដៃសូមលុយមហាជនក្រោយពីបានការប្រឹក្សាយោបល់របស់លោកគ្រូជោគជ័យម្នាក់ ហើយក្រោយមកនាងខ្ញុងក៏ត្រូវបានមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការសូមជំនួយមហាជនដើម្បីដោះបំណុលនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយល្បីរឿងខ្ញុងជំពាក់គេវណ្ឌក ស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះមានសារពត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានធ្វើការសំភាសន៍តារាពហុជំនាញ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយកិច្ចសំភាសន៍នោះអ្នកនាង ខាត់ សុឃីមបានទម្លាយរឿងដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលជុំវិញរឿងរ៉ាវនាងធ្លាប់ជំពាក់បំណុលគេ៩០ម៉ឺនដុល្លា ហើយនាងក៏បានទម្លាយវិធីសាស្ត្រដោះបំណុល ៩០ ម៉ឺនដុល្លារ​ដោយមិនពឹងប្រាក់ជំនួយពីសប្បុរសជនសូម្បី១ ដុល្លារឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកិច្ចសំភាសន៍នោះតារាពហុជំនាញ ខាត់ សុឃីមបានលើកឡើងថា ចាស់ប៉ិខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានបានតើស អានិងខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរ បើសិនជាបងប្អូនដែលចេះដឹងឫក៏ពូកែជាងប្អូនអី ខ្ញុំសូមទោ..សទុកជាមុនណាបងប្អូន ហើយក៏អត់មានគំណិត ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាល់និងអ្នកណាមួយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឫមួយក៏បងប្អូនណាមួយដែលគាត់មានបញ្ហា រឿងហិរញ្ញវត្ថុចឹង ណាប៉ិ អានិងខ្ញុំអាចបែងចែក បទពិសោធន៍និងបាន។ខ្ញុំអរគុណហើយប៉ិដែលប៉ិឯងបានសួរខ្ញុំ រឿងនិងដោយសារខ្ញុំមិនមែនចេះឯងដឹងឯងអីទេ គ្រាន់តែថាខ្ញុំសូមទោ..ស មែនទែនទុកជាមុន សម្រាប់បងប្អូនយើង ជាអ្នកដែលគាត់មានហិរញ្ញវត្ថុគាត់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគាត់បានល្អឫមួយក៏គាត់មានបញ្ហាអីចឹងទៅ ថាគាត់ចង់ដឹងពីការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍៍របស់ខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីមួយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈ នៅក្នុងការដោះគឺអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចាយទេ គឺខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការដោះទីមួយសងបំណុលតូចៗមុន បានន័យថាយើងជំពាក់គេត្រឹម៥០០០ មួយម៉ឺនអីនិងយើងដោះ គេលក់ដី រំលោះគេអាបំណុលតូចយើងនិង ដូចជាបំណុលធនាគាអីនិង។ចឹងខ្ញុំលក់ដីមកខ្ញុំសងគេអានិង ខ្ញុំអត់ទុកចាយទេលុយនិង បានមកភ្លាមគឺខ្ញុំសងគេភ្លាម អានិងទីមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីពីរទៀតចាប់ផ្ដើមអាបំណុលតូចមួយម៉ឺនពីរម៉ឺន ប្រាំម៉ឺន ខ្លះទៅប្រាំពីរម៉ឺន អានិងតាមនិងទៅ។ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំមានបំណុលធនាគារ ធនាគារនិងគឺខ្ញុំទ្រព្យបញ្ចាំគឺទ្រព្យបញ្ចាំបោះយើង យើងមានទ្រព្យបានបញ្ចាំបានធនាគារគេអោយយើង ចង់និយាយចឹង ពេលចឹងយើងក៏និយាយជាមួយគេ ហើយជាមួយធនាគារយើងស្រួលត្រឹមប៉ុននេះ ស្រួលត្រង់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺគាត់រក្សាការសម្ងាត់អោយយើងទីមួយ ទីពីរទៀត ពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំត្រូវ លក់ដូរផ្ទះ ខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកចង់ទិញផ្ទះយើង និងចង់ទិញដីយើង តែខ្ញុំដាក់នៅធនាគារគឺផ្ទះខ្ញុំ ចឹងផ្ទះខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់នៅធនាគារ ពេលដែលខ្ញុំលក់ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេ ខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកទិញផ្ទះខ្ញុំ ថាខ្ញុំលក់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការលុយដើម្បីទៅធនាគារ ហើយអោយគាត់សងជាមួយធានាគារវេទៅវេមកជាមួយធនាគារអោយធនាគារធ្វើជាសាក្សីវិញ។ដូច្នេះប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post