ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោកស្រី ទ្រីដាណាបានបង្ហោះសារយ៉ាងចា..ក់ដោតថា សូមប្រាប់រឿងពិតមួយណាបងប្អូន កុំឃើញអ្នកមានលុយអ្នកលក់មាស..ពេជ្រនិងអ្នកជំនួញពូកែអីណានោះ,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការពិតចែដាណាជម្រាបបន្តិចថាសំលៀកបំពាក់ដែលចែដាណាពាក់រាល់ថ្ងៃ តម្លៃ៧០០០រៀល,៨០០០រៀលទៅ៨មុឺនរៀលអីអស់ហើយមិនដែលចំណាយលុយទិញរបស់ប្រ៊េនៗរឺសំលៀកបំពាក់ប្រ៊េនអីទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងតែពីដើមមករហូតដល់ពេលនេះ។ ព្រោះចែដាណាស្តាយលុយ និងគិតថាមិនចង់ចំណាយអីអោយអស់ច្រើនលើការស្លៀកពាក់នោះឡើយ មើលតែមួយឈុតនេះចុះ អាវតំលៃ៧០០០រៀលខោតំលៃ៤៥០០០រៀលតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនគ្មានលុយទិញខោអាវប្រេនដូចគេទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែចង់ទុកលុយដែលទិញអាវខោប្រេននោះជួយអ្នកក្រល្អជាងតែមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំច្រើនមែនទែនឃើញសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់កន្លងមកប្រហែលថាខ្ញុំទិញថ្លៃហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះមកជំរាបឲ្យដឹងថាសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំទិញផ្សារអូឬស្សីផ្សារថ្មី និងតាមអនឡាញ ហើយចង់ជម្រាបប្រាប់ថាទោះសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំមិនថ្លៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានក្តីសុខក្នុងការស្លៀកពាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលដែលខ្ញុំស្លៀកសំលៀកបំពាក់មិនថ្លៃមិនប្រេន តែខ្ញុំមានលុយពេញហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំ ពេលដែលខ្ញុំចេញដើរ ខ្ញុំសុខចិត្តជ្រើសរើសយកសម្លៀកបំពាក់ថោកប៉ុន្តែលុយចាយពេញដៃ ខ្ញុំមិនជ្រើសរើសយកសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃប៉ុន្តែពេលចេញដើរគ្មានលុយចាយនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post