ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់មានឈ្មោះ មីន ដាលីន ដែលទើបតែសម្រាលកូនបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ឆ្លងកូវីដ ហើយចុងក្រោយនាងក៏លាចាកលោកនៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការទទួលមរណៈភាពរបស់នាង ធ្វើអោយម្ដាយក្មេករបស់នាងសែនស្ដាយស្រណោះនាងទើបគាត់បង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើគណនីហ្វេបុករបស់គាត់តាំងពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយរៀបរាប់ទាំងអួលណែនដើមទ្រូងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រីមាសម្ដាយ សូមកូនទៅអោយបានស្ងប់សុខម៉ាកនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទីសកុសលអោយកូនទៅចាប់ជាតិជាថ្មីសូមអោយកូនមានអាយុវែងង កូនអើយកំបារម្មណ៍ពីកូនៗទាំងពីម៉ាក់សន្យានឹងមើលថែគេ ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ចៅ ចៅៗជាបេះដូង ជាកែវភ្នែករបស់ម៉ាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រីមាសម្ដាយអើយ ម្ដាយនឹកឃើញតែសកម្មភាពកូន កូនខ្ញុំល្អណាស់ ម៉ាកស្ដាយកូនណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលកូនបាតទៅដូចគេយកកាំបឹតមកកាត់បេះដូងម៉ាក់ មិនគួរទេ ទេវតាលោកអើយ ហេតុអីក៍ យកកូនខ្ញុំទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនហូរនៅពេលគេងលក់តែប៉ុណ្ណោះ ភ្ញាក់ឡើងពេលណានឹកកូនណាស់ កូនទៅបាត់ហើយ ទៅចោលម៉ាក់ ចោលកូន ចោលប្ដី ដែលពួកយើង ស្រលាញ់កូនខ្លាំងណាស់ លីនអើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលកូនទៅបាត់ក្នុងខ្លួ..នម់ាកដូចជាបា..ត់..ប..ង់អ្វិគ្រប់យ៉ាង អស់ហើយ ម៉ាកតែងតែសង្ឃឹមថាម៉ាក់ជាមនុស្សមានសំណាងណាស់ ដែលបានកូនប្រសារដ៍ល្អដូចជារូបកូន ម៉ាកតែងសង្ឃឹថាម៉ាក់នឹងមានសំណាងណាស់ ទេវតាលោកអើយហេតុអីយកកូនខ្ញុំទៅលឿនយ៉ាងនេះ ម៉ាកបានព្យាយាមអស់ពីសម្ឋភាពហើយនៅតែមិនអាចជូយកូនបាន ម៉ាក់មិនចងយំទេតែទឹកភ្មែកវាចេះតែហូរមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រម័យឃើញតែកម្មភាពកូននៅនៅនឹងមុក កូនស្រីសំឡាញ់ចឹតម្ដាយ ស្ដាយអើយសែនស្ដាយរូបកាយកូន នឹងអំពើល្អរបស់កូន កូនជាមនុស្សស្រីដែលម្ដាយក្មេក ស្វាមុីគ្រប់គ្នារប្រថ្នាចងបាន កូនស្អាត កូនឆ្ងាតកូនចេះតស៊ូ អត់ធ្មត់ មានទឹកល្អ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានទឹកចឹត្ត ចែករំលែក កូនពូកែចាតចែងកាងាក្នុក្រៅមានចឹ្តស្មោះត្រង រហាស់រហួន ទៅណាមកណា មានតែមនុស្សស្រលាញ់រាប់អាន ម៉ាក់នឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអោយកូន សូមអោយកូនអស់កម្មអស់ពៀបានទភចាប់កំណើតជាថ្មីណាកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post