ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលដែលនាយចឺមទម្លាយពីមុខមាត់ក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់សង្សារថ្មីរបស់គាត់ដែលជំនួសអូនហ្វាហ្វាគឺអ្នកនាង សេង សុខគីម ដែលល្បីថាជាស្រ្ដីមេម៉ាយនោះ ពេលនេះនាយចឺមបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ៗជុំវិញរឿងនោះហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយនាយចឺមបានប្រាប់ច្បាស់ៗថាសង្សារថ្មីរបស់គាត់ដែលឈ្មោះ សេង សុខគីមនោះគឺពិតជាស្រ្ដីមេម៉ាយកូនមួយពិតប្រាកដមែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះនាយចឺមក៏បានបន្ថែមទៀតថា រឿងសង្សារក្រោយរបស់គាត់ជាស្រ្ដីមេម៉ាយគឺត្រូវបានមហាជនដឹងលឺអស់ដោយមិនបានលាក់លៀមអ្វីនោះទេគឺប្រាប់ត្រង់ៗតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយការស្រលាញ់គ្នារវាងនាយចឺមនិងអ្នកនាង សេង សុខគីម គឺស្រលាញ់ចិត្តនិងចិត្តគ្មានការប..ង្ខិ..តប..ង្ខំពីនរណានោះឡើយ ខណៈពេលនេះលោកនិងសង្សារក្រោយរបស់លោកមិនទាន់គិតគូររឿងភ្ជាប់ពាក្យឫក៏រៀបការនៅឡើយទេ ពីព្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែមើលចិត្តថ្លើមគ្នាសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយចឺមបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗទៀតថាគាត់ស្រលាញ់តែអូនសេង សុខគីមម្នាក់គត់ហើយគាត់ចាត់ទុកនាងគឺជានារីចុង​​ក្រោយរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានសំណួរមួយទៀតត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅកាន់នាយចឺមថា ហេតុអ្វីទើបនាយចឺមផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីអូនហ្វាហ្វា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះនាយចឺមក៏ឆ្លើយតបវិញភ្លាមថាខ្ញុំបាទក៏មិនចង់ជួបរឿងបែបនេះដែរ ចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះ តែធ្វើម៉េចបើមនុស្ស២នាក់បែ..កគ្នា​ទៅ​ហើយ​​គឺ​មានតែសាមីខ្លួ..នទាំងសងខាងទេទើបអាចដឹងរឿងនេះច្បាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ការបែ..កគ្នាគឺពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់បែ..កដោយសន្តិវិធីគ្មានគំនុំគំកួនគ្នានោះទេ ហើយយល់ព្រមបែ..កទាំងសងខាង ដោយគ្មានអ្នកទី០៣ណាចូលមកបំបែ..កពួកខ្ញុំនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់អ្នកខ្លះមិនដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ផងឃើញខ្ញុំមានសង្សារថ្មីបែរជាមកខមិនជេរខ្ញុំ ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំជេរខ្ញុំទៀតអីព្រោះខ្ញុំនិងហ្វា ហ្វា ត្រឹមជាសង្សារគ្នាហើយពួកយើងក៍ដល់ផ្លូវបំបែ..ក ធ្វើម៉េចបើយើងមិនអាចបន្ដដំណើរជាមួយគ្នាទៅមុខទៀត។មានតែ​អ្នកធ្លាប់មានសង្សារទេ ទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះថាម៉េចបានសុខៗត្រូវបែ..កគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post