ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោក ផែង វណ្ណៈបានទម្លាយរឿងរ៉ាវដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយពាក់ពន្ធ័និងរូបលោកធ្លាប់លួចមានស្រីក្រៅក្បត់ចិត្តប្រពន្ធ ក្រោយមកក៏ភ្ញាក់ខ្លួ..ននិងសុំទោ..សប្រពន្ធ ហើយប្រពន្ធលោកក៏អភ័យទោ..សអោយលោក ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏ឈប់មានស្រីក្រៅតទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងសំណេរដែលលោក ផែង វណ្ណៈបានបង្ហោះគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងលំអិតថា ពេលមួយខ្ញុំធ្លាប់ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទៅលួចមានស្រីខាងក្រៅ ។ ពេលមានស្រីខាងក្រៅ ប្រពន្ធធ្វេីអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តដែរគឺ ខុសរហូត ។ ថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំរករឿងប្រពន្ធដែរ ទោះបីប្រពន្ធ ខិតខំស្លរសម្លរដែលខ្ញុំចូលចិត្ត និងដួសបាយរៀបចំទុកដាក់រង់ចាំខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនត្រូវចិត្តដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថវិកាដែលខ្ញុំធ្លាប់រកបានផ្ដល់អោយប្រពន្ធក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ព្រោះត្រូវយកមួយចំណែកទៅអោយស្រីខាងក្រៅ ។ ជី..វិ..តអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើ មនោសញ្ចេតនារវាងប្ដីប្រពន្ធត្រូវបានប្រះស្រាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រលេកមកមេីលពេលខ្ញុំនៅជាមួយស្រីខាងក្រៅ ។ ស្រីខាងក្រៅមិនបានធ្វេីអ្វីទេមួយថ្ងៃៗតែងខ្លួ..នជាប់ជាប្រចាំ ហេីយថ្ងៃណាក៏ទារលុយពីខ្ញុំដែរ ។ ពេលខ្លះស្រីខាងក្រៅថែមទាំងមេីលងាយខ្ញុំថែមទៀតផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនាងអន់ចិត្តម្ដងៗនាងគំរាមដេីរចេញពីខ្ញុំជាដរាប ។ នៅជាមួយនាងមួយរយៈ ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដេីមគិតអំពី ប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំដែលក្រាបក្បា..លដល់កន្ទេល ។ ដោយមិនអាចផ្ញេីវាសនាលេីស្រីខាងក្រៅបាន ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញហេីយទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានសារភាពអំពីកំហុសឆ្គងគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ខ្ញុំ ហេីយបានសុំទោ..ស ប្រពន្ធ និង សុំការអត់ឱន អធ្យាស្រ័យពីប្រពន្ធ ។ ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ផ្ដល់ឱកាសអោយខ្ញុំ ។ ចាប់ពីពេលនោះមក ខ្ញុំនិងប្រពន្ធក៏នៅរួមរស់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នារហូតមកដល់បច្ចប្បន្ន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សរុបសេចក្ដីមក គ្មានអ្នកណាល្អជាងប្រពន្ធរបស់យេីងដែលក្រាបក្បា..លដល់កន្ទេលមានចាស់ទុំដឹងលឺនោះទេ ។ ធ្វេីជាមនុស្សប្រុស កុំអោយត..ណ្ហាអូសទាញបានអោយសោះ ។ អានអត្ថបទនេះហើយ សូមបុរសៗទាំងឡាយពិចារណាតាមការគួរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post