ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរម្លឹកឡើងវិញបន្តិចស្វាមីរបស់ស្រ្ដីដែលសម្រាលកូនបានប៉ុន្មានថ្ងៃបានបង្ហោះសារដ៏វែងអន្លាយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដោយគាត់រៀបរាប់ទាំងចុកចាប់ថា ប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះឈៀង ស្រីពេជ្យ បានផ្ញើរពោះនូវមន្ទីពេ..ទ្យសម្ភពព្រែកអញ្ចាញនឹងឆ្លុះអេកូនរាល់ខែ។លុះពរពោះបាន9ខែគត់នូវថ្ងៃទី30ត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស៍ខែ9ឆ្នាំ2021ប្រពន្ធខ្ញុំបានទៅពិគ្រោះយោបល់នឹងពិនឹត្យសុខភាពជាមួយគ្រូពេ..ទ្យនូវទីនោះថាអាចសម្រាលដោយវះកាត់នូវថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ2021នេះបានអត់ក្រោយពីពិនឹត្យសុខភាពនឹងឆ្លុះអេកូរួចហើយ ពេ..ទ្យថាសម្រាលដោយវះកាត់នូវថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ2021បាន ហើយពេ..ទ្យក៏ណាត់អោយមកពេលល្ងាចថ្ងៃព្រហស៍ទី30ខែ9ឆ្នាំ2021ពេលល្ងាច លុះពេលល្ងាចម៉ោង6ជាង ពួកខ្ញុំក៏ទៅដល់មន្ទីពេ..ទ្យសម្ភពព្រែកអញ្ចាញនឹង ដោយមុននឹងចូលទៅក្នងមន្ទីពេ..ទ្យត្រូវធ្វើតេសកូវិតសិនក្នុងមួយនាក15$ហើយធ្វើតេសបីនាក់អស់45$បន្ទាប់ពីធ្វើតេសរួចហើយឃើញថាអត់មានកូវឹតទាំងអស់គ្នា ហើយចូលទៅសំរាកដើម្បីទ្រាមសម្រាលដោយវះកាត់នូវថ្ងៃស្អែកលុះព្រឹកថ្ងៃសុក្យទី1ខែ10ឆ្នាំ2021ប្រហែលម៉ោង6ជាងពេ..ទ្យកមកយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅបន្ទប់សម្រាលដោយវះកាត់ លុះម៉ោង7 នឹង5នាទីទើបវះហើយបានកូនប្រុសមួយ ក្រោយពេលវះហើយអការះប្រពន្ធខ្ញុំធម្មាតា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះចូលដល់ថ្ងទី3 ទី4 ប្រពន្ធខ្ញុំតែងតែក្តៅខ្លួ..ន ខ្ញុំជូតខ្លួ..នអោយប្រពន្ធខ្ញុំទាំយប់ទាំថ្ងៃ លុះដល់ថ្ងៃទី5 បានប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំងបានទៅហៅពេ..ទ្យប្រហែលជាម៉ោង9ពេ..ទ្យកយកប្រពន្ធខ្ញុំអេកូពោះហើយពេ..ទ្យប្រាប់ថាឈា..មធ្លាក់អត់ទាន់អស់6 ទៅ7ថ្ងៃទើបធ្លាក់ឈា..មអស់ហើយក៏យកប្រពន្ធខ្ញុំមកបន្ទប់វិញពេលមកដល់បន្ទប់វិញប្រពន្ធខ្ញុំដើរងើបទៅបន្ទប់ធម្មតា មួយស្ទុះក្រោយមកទើបប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើទុកខ្លាំង ក្តៅខ្លួ..នដល់39អង្សារហើយដកដង្ហើមដង្ហក់ពេ..ទ្យក៏យកអុកសុីសែនមកដាក់ដាក់ហើយនូវតែមិធូពេ..ទ្យក៏ស្នើរសុំធ្វើតេសកូវិតម្តងទៀតធ្វើតេសរួចឃើញថាអត់មានអ្នកឆ្លងកូវិតទេតែពេ..ទ្យថាប្រពន្ធខ្ញុំខ្យោយណាស់អោយយកទៅមន្ទីពេ..ទ្យកាលម៉ែព្រោះនូវទីនេះអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខំសុំអង្វរអោយនូវចាំមើលអការះបន្តិចទៀតទៅតែពេ..ទ្យមិនព្រមពេលពេ..ទ្យទៅសរសេរបាយយកអ្នកជំងឺទៅកាលម៉ែត បានបន្តិចប្រពន្ធខ្ញុំក៏នោមហើយធ្លាក់ឈា..មមក ហើយប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាអូនធូរហើយ ៗអូនចង់ទៅផ្ទះ ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយអោយកាកោកខ្ញុំខំអង្វរពេ..ទ្យអោយរងចាំបន្តិចទៀទៅ តែពេ..ទ្យមិនព្រម ឈឺចាប់ណាស់លោកអើយសំទោ..សដែលបងជួយអូនមិនបាន យុតិធម៍ត្រូវតែមានសម្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះបញ្ជូនទៅមន្ទីពេ..ទ្យកាលម៉ែតពេ..ទ្យដែរនាំពួកខ្ញុំទៅបានយករបាយការអ្នកជំងឺនឹងក្រដាស់បញ្ចា..ក់លត្ថផលធ្វើតេសកូវឹតថាពួកខ្ញុំគ្មានជុំងឺកូវិតទេ តែពេ..ទ្យនូវកាល់ម៉ែតមិនព្រមក៏ធ្វើតេសម្តងទៀត រងចាំលត្ថផលធ្វើតេសនូវក្នុងឡានសាមុយខ្ញុំយំកាន់ដៃប្រពន្ធខ្ញុំ ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាអូនអត់អីទេអូនជាហើយ អូននឹងជាយើងទៅមើលកូនយើងពីរបងត្រូវនូវកំដរអូនបងកុំទៅណាចោលអូនខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំបងមិនទៅណាចោលអូនជាដាច់ខាត ខ្ញុំស្រណោះប្រពន្ធខ្ញុំណាស់លួងខ្ញុំកុំអោយយំរហូត លុះលត្ថផលធ្វើតេកូវិតចេញមកទាំងអ្នកជំងឺនឹងអ្នកកំដរមានកូវិតទាំអស់ ខ្ញុំលឺហើយស្លុតចិត្តណាស់ ហេតុអីធ្វើតេសនូវមន្ទីពេ..ទ្យសម្ភពព្រែអញ្ចាញដល់ទៅពីរដងមិនឃើញតើរពេ..ទ្យនឹងមានទំនួលខុសត្រូវរឺអត់ ជួយរកយុតិធម៍អោយខ្ញុំផងបងប្អូន។ពេលដឹងលត្ថផលថាមានកូវិតហើយ ពេ..ទ្យក៏បំបែ..កពួកខ្ញុំអ្នកជំងឺយកទៅមួយកន្លែង អ្នកកំដរនូវដោយលែកទោះសុំអង្វរគេថាទៅនូមើលថែប្រពន្ធគេមិនព្រមអូនស្រេកទឹករហូតបងញ្ចុកទឹករហូត អូននូវម្នាក់មិនដឹងអូនស្រេកទឹកប៉ុណ្ណាអូនភ័យប៉ុណ្ណាពេលនូវម្នាក់ឯង។បងសុំទោ..សដែលមិនអាចធ្វើតាមសន្យាថានឹងនូវជិតអូនរហូត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេដាកអុកសុីសែនដាក់សេរ៉ូមឡានសាមុយមកយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅបាត់សួរក៏គេមិនប្រាប់។ក្រុមគ្រូពេទព្រែកអញ្ចាញដើរមកប្រាប់ពួកខ្ញុំថាតិចទៀតខាងពេទកាលម៉ែតនិងរៀបចំនាំពួកខ្ញុំទៅព្យាបាលនូវណាហើយលើងឡានទៅបាត។ ប្រហែលម៉ោង9យប់ទើបគេមកប្រាប់អោយរកអ្នកកំដរដែរធ្វើតេសហើយគ្មានកូវិតដើម្បីចាំស្តាំដំណឹង លុះរកបានហើយក៏ទៅបន្ទប់ស..ង្រ្គោះ..ប..ន្ទា..ន់ចាំដំណឹងគ្រាន់តែទៅស្តាំដំណឹងអ្នកជំងឺនឹងបើគេត្រូវការអីទិញអោយគេមួយយប់74$ ។លុះដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺ គេអោយដំណឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំស្លា..ប់ហើ គ្រាន់តែដឹងដំណឹងស្លុតហើយស្មារតី ប្រពន្ធនូវស្រស់ញញឹមហេតុអីទៅជាបែបនេះ ហេតុអីអូនទៅចោលបង គ្រែងអូនសន្យាថាទៅមើលកុនយើពីរហី ជួយរកយុតិធម៍អោយខ្ញុំផងបងប្អូន ហេតុអីមន្ទីពេ..ទ្យសម្ភពព្រែកអញ្ចាញគ្មានទំនួលខុសត្រូវមកលើអ្នកជំងឺចឹង ជួយរកយុតិធម៍អោយខ្ញុំផងបងប្អូន មុនចូលសម្រាលដោយវះកាត់ធ្វើតេសម្តងអត់កូវិត សម្រាលដោយវះកាត់ហើយបានបីបួនងៃអ្នកជំងឺធ្វើទុកខ្លាំងសុំធ្វើតេសម្តងទៀតអត់ឃើយញទៀត ហេតុអីបានបញ្ចូនទៅពេ..ទ្យកាលម៉ែតធ្វើតេសឃើញកូវិត ហេតុអីគ្រូពេ..ទ្យសម្ភពនិងវះប្រពន្ធខ្ញុំទាំងកើតកូវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលងបានជាច្រើនថ្ងៃស្រាប់មកដល់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះ យើងបានឃើញបងស្រីរបស់ស្រ្ដី..រ..ង..គ្រោះខាងលើបានឡាយវីដេអូទាំងហូរទឹកភ្នែកនិងសរសេរសារជាបន្តបន្ទាប់ថាបងប្អូនខ្មែរជួយពិចារណាគ្រូពេ..ទ្យអសម្ថភាពតេសកូវិតប្អូនខ្ញុំ2 3ដងមិនឃើញកូវិត វះកាត់ធ្វេប្រហែសយកឈា..មប្អូនខ្ញុំមិនអស់ធ្វើអោយប្អូនខ្ញុំស្លា..ប់ចោលកូន5ថ្ងៃ អីលូវមកប្តឹងបកគ្រួសារខ្ញុំទារសំណង30មុឺនដុល្លាតើឈឺចាប់ហួសចិត្តទេបងប្អូនម៉ោង2ខ្ញុំនិងឡាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ការលើកឡើងរបស់បងស្រីនា..រី..រ..ង..គ្រោះគ្រាន់តែជាភាគីម្ខាងប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើខាងមន្ទីរពេ..ទ្យដែលនារីខាងលើចោ..ទមានការចេញបកស្រាយបែបណានោះចំពោះការប្ដឹងបកទារលុយនោះយើងខ្ញុំនិងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានជាបន្តទៀត។ដូច្នេះចង់ជ្រាបអោយកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តអ្នកអានទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post