ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានព័ត៌មានដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ក្រោយពេលដែលតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុងបានចេញទៅឡាយផ្ទាល់ទាំងហូរទឹកភ្នែកសស្រាក់នៅមុនសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីព្រមទទួលកំហុស 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលដែលនាងបានជំពាក់លុយគេយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់ជាង៥០ម៉ឺនដុល្លា ហើយពេលនេះនាងអស់លទ្ធភាពក្នុងការរកប្រាក់សងម្ចាស់បំណុលទៀតហើយ ដូច្នេះទើបនាងសូមអង្វរម្ចាស់បំណុលអោយទុកឱកាសអោយនាងដើម្បីអាចរកប្រាក់មកសងពួកគេបាន តែបើពួកគេមិនទុកឱកាសអោយនាងទេ ហើយប្ដឹងនាង នាងមានតែចូលគុកប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងរ៉ាវលំអិតនៃការជំពាក់ម្ចាស់បំណុលរហូតទៅដល់ជាង៥០ម៉ឺនដុល្លា តើកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកើត?ដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់របស់អ្នកនាងខ្ញុងបានរៀបរាប់អោយយើងដឹងថាពេលនេះនាងអស់លទ្ធភាពនិងរកប្រាក់ដើម្បីសងម្ចាស់បំណុលទៀតហើយដោយសារពេលនេះនាងអស់ពីខ្លួ..នរលីងតែម្ដង ដោយក្ស័យធន់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងហេតុដំបូងរហូតបណ្ដាលអោយនាងវន្តករធ្លាក់ខ្លួ..នបែបនេះគឺនាងបានខ្ចីលុយចិនដើម្បីយកទៅបង្វិលការរកស៊ី ទៅមកៗ កាលពីប្រមាណជា០៣ឆ្នាំមុននិងលេងតុងទីន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកការរកស៊ីមិនសមប្រកបហើយបំណុលជំពាក់ចិនក៏ចេះតែកើនអត់មានលុយសងចិន ណាមួយអ្នកនាងខ្លាចខ្មាស់គេ ពេលត្រូវចិនបង្ហោះរឿងជំពាក់លុយ ទើបអ្នកនាងដាច់ចិត្តដើរខ្ចីលុយគេពីមួយទៅមួយ កាច់មែកនេះបន្តិចនោះបន្តិចមួយម៉ឺនទៅពីរម៉ឺនដុល្លា  ដើម្បីយកទៅសងលុយចិនដែលនាងបានខ្ចីរកស៊ីនិងលេងតុងទីន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះខ្ចីយូរៗទៅក៏ធ្លាក់ខ្លួ..នវន្តករ រកសងគេមិនរួច ហើយពេលនេះនាងបូកសរុបលុយដែលជំពាក់គេទាំងអស់ទាំងចិនទាំងខ្មែរជាង ៥០ម៉ឺនដុល្លាឯណោះ បើគិតពីការសងវិញគ្រាន់តែមួយខែ ត្រូវបង់ជាង ៤ម៉ីនដុល្លាឯណោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនាងឥលូវមិនអាចរកប្រាក់បង់បាននោះទេនាងក្ស័យធន់ហើយ ដូច្នេះទើបនាងសុំអង្វរម្ចាស់បំណុលបើទុកឱកាសអោយនាងនាងនិងព្យាយាមរកស៊ីដើម្បីសងបំណុលគេតាមលទ្ធភាព តែបើម្ចាស់បំណុលមិនអនុគ្រោះទេប្ដឹងនាងដាក់គុកនាងមានតែចូលគុកប៉ុណ្នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងខ្ញុងជំពាក់លុយគេច្រើនបែបនេះនាងមិនបានប្រាប់ប្ដីរបស់នាងនោះទេគឺលាក់រហូតមក ទើបតែពេលថ្មីៗនេះនាងដាច់ចិត្តទម្លាយប្រាប់ប្ដីទើបប្ដីរបស់នាងប្រាប់អោយនាងកុំខ្មាស់គេទៀតអី ប្រាប់បងប្អូននិងម្ចាស់បំណុលអោយដឹងទៅក្រែងលគេទុកឱកាសអោយ ហើយគាត់មិនបន្ទោ..សប្រពន្ធគាត់នោះទេនៅតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដាំដល់អ្នកអោយលុយគេខ្ចីបើប្រពន្ធខ្ទីលុយគួរតែប្រាប់ប្ដីអោយបានដឹងផង កុំលាក់បែបនេះ។ដូច្នេះចង់ដឹងរឿងអោយកាន់តែលំអិតថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post