ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះជុំវិញការទិញសិទ្ធសម្លេងនៃបទAre You Ok

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ វឌ្ឍនះ សោម ដោយផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រារបស់អ្នកឩកញ្ញ៉ា ឡេងណាវ៉ាត្រាហ៊ានអោយតម្លៃនៃបទចម្រៀងដ៏ខ្លីនេះទៅដល់ម្ចាស់បទក្នុងតម្លៃមួយម៉ឺនពីរពាន់ដុល្លាអាមេរិចឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់បទចម្រៀងAre You Okដែលច្រៀងដោយបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ វឌ្ឍនះ សោមគឺជាការច្រៀងលក្ខណៈលេងសើចនិងប..ង្កប់ន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងមិនល្អនោះទេគឺគាត់ស្រែកច្រៀងថា Are You Okay You Can ផ្លាប់ៗ With Me In The Classroom។បកប្រែជាភាសាខ្មែរមានអត្ថន័យថា តើអ្នកយល់ព្រមឫអត់ តើអ្នកអាចផ្លាប់ៗជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានអត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកងាកក្រឡេកទៅមើលបទចម្រៀងដែលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបានទិញសិទ្ធពីបងប្រុសខាងលើគឺផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបានយកបទរបស់បងប្រុសខាងលើទៅកែច្នៃមិនមែនយកអត្ថន័យមិនល្អនោះមកទាំងដុលនោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបានចេញTrailer នៃបទចម្រៀងខាងលើដាក់ចំណង់ជើងថាដដែលគឺ Are You Okច្រៀងដោយតន់ ចាន់ស៊ីម៉ា ដូចមិនមែនច្រៀងជាភាសាខ្មែរយើងនោះទេ ដូចច្រៀងជាភាសាថៃ ដោយក្បា..លដំបូងស្រែកថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Are You Ok Ok Ok You Can Clap Clap With Me In The Classroom ដោយអត្ថន័យនេះគឺជាអត្ថន័យល្អមិនមែនដូចអត្ថន័យរបស់ម្ចាស់បទដើមដែលប..ង្កប់នៅពាក្យអ៊ីកឹកនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក្រោយមកពីនោះកញ្ញា តន់ ចាន់ស៊ីម៉ាក៏ស្រែកច្រៀងបន្ទរឡើង ដោយសម្លេងនៃការបកស្រាយចម្រៀងរបស់តន់ ចាន់ស៊ីម៉ាស្ដាប់ទៅដូចជាច្រៀងជាភាសាថៃ ប្រហែលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីចង់វា..យលុកបទចម្រៀងនេះទៅថៃហើយមើលទៅបានអោយតន់ ចាន់ស៊ីម៉ាច្រៀងថៃបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាពាក្យClap Clapគឺជាពាក្យដ៏ល្អដែលត្រូវបានផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាយកមកជំនួស..ពាក្យផ្លាប់ៗរបស់ម្ចាស់ដើម ដោយអត្ថន័យនៃពាក្យនេះចង់បញ្ជាក់ពីការសាទរទះដៃ យល់ស្រប ហើយក៏មានប្រិយមិត្តអ្នកអានបានចូលទៅបកស្រាយនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានបងប្អូនរបស់យើងច្រើនណាស់បានចូលទៅខមិននៅខាងក្រោមផុសរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាមានទាំងមតិស្របនិងមតិផ្ទុយដែលអ្នកខ្លះគាំទ្របទចម្រៀងនេះនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនគាំទ្រនោះទេ។ហើយសម្រាប់មូលហេតុដែលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីសម្រេចចិត្តទិញសិទ្ធនៃបទចម្រៀងនេះក្នុងចំនួនលុយច្រើនបែបនេះ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់មានគោលដៅនិងចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគាត់ច្បាស់លាស់ហើយ មិនមែនធ្វើអ្វីតាមចិត្តនឹកឃើញនោះទេ។តាមសំគាល់មើលរបស់យើងខ្ញុំគឺបទAre You Okផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញTik Tokមិនមែនផ្ទុះតែនៅស្រុកខ្មែរទេ ល្បីកក្រើកស្ទើរពេញមួយពិភពលោកទៅហើយ ដោយមានមហាជនទូទាំងពិភពលោកបានយកបទនេះទៅសម្ដែងកាយវិការតាមព្រាតតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post