ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកករុណា ពេជ្របានបង្ហោះសារទាំងក្រៀមក្រំចំថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួ..នថា អរគុណ បងៗ ចែៗ ក្មួយៗ មនុស្សល្អៗ សម្រាប់ការបារម្មណ៏ នាពេលតទៅមុខ សម្រាប់ ជី..វិ..តដែលខ្ញុំរស់នៅបន្តដែលលែងមានប៉ាដូចមុន ហើយព្យាយាមអោយកំលាំងចិត្ត ចង់អោយខ្ញុំញញឹម កាត់ចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីដឹងថាវាជាពេលវេលាមិនសាកសម សើចសប្បាយ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នា នៅតែធ្វើដើម្បីលួងអារម្មណ៏ខ្ញុំមួយគ្រា… ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់ កូននៅតែនិយាយថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ ហើយវាក៏គ្មានអភិនិហាដែលតម្រូវអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ាស្លា..ប់លាចាកលោកចោលកូន ថ្ងៃ 14.10.2021 រួចត្រូវនឹងបុណ្យ 7 ថ្ងៃប៉ា ចំត្រូវថ្ងៃ ខួបកំណើតកូនថ្ងៃទី 20.10.2021 នោះ .. កូនគិតថា វាជានិស្សយ័ប៉ា និង កូន ហើយប៉ាចង់អោយកូនចងចាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាប៉ានៅក្បែរកូនរហូត.. កូនដឹងថា ប៉ា ពិតជាមិនចង់អោយកូនពិបាកចិត្តយូរ … ទោះយ៉ាងណា ក៏បានរៀបចំអោយកូនញញឹមឡើងវិញជាមួយបងប្អូន ញាតិមិត្តរស់បន្តពេលដែលគ្មានប៉ា… នឹក ប៉ា … ដឹងថា ប៉ា ស្រលាញ់កូន… ស្រលាញ់ ប៉ា ក្នុងដួងចិត្តកូនរហូត …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានឃើញBirhdayនោះរួចមក ក៏មានសារព័ត៌មានខ្លះបានយកព័ត៌មាននេះទៅចុះផ្សាយ ហើយអ្នកខ្លះក៏រិះគន់ទៅដល់អ្នកធ្វើBirthday អោយលោក ករុណា ពេជ្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះអ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណាក្រោយពេលបានឃើញគេរិះគន់នាងបែបនេះ ទើបនាងបានព្រលះទៅអ្នករិះគន់នាងវិញថាបើអ្នកឯងយល់ខុសលើខ្ញុំហើយអ្នកទទួលបាបកម្មចំពោះទង្វើអ្នកកុំបន្ទោ..សអ្នកណា តែខ្ញុំសូមអហោសិកម្មអោយពួកអ្នកដែលមិនយល់ច្បាស់ពីរឿងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិនបកស្រាយច្រើនទេ ព្រោះខួរមនុស្សខ្លះយើងបកស្រាយកាន់តែច្រើនដង្កូវកាន់តែចោះខួរ ហើយពាក្យមីតាណើបខ្ញុំសូមវេរជូនអ្នកឯង Marry Koko។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបានឃើញការបង្ហោះរបស់អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណារួចមក ទើបនារីឈ្មោះ Marry Kokoតបបានស៊ែរផុសរបស់អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណាហើយតបតទៅវិញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សអត់ចេះទទួលស្គាល់ថាខ្លួ..នឯងខុសសោះ នេះហើយប្រធាន គេធ្វើរអ្វីក៏ត្រូវ សម័យកូវិតផង បើសង្ងំតិចទៅវាថី គេកំពុងតែកើតទុក្ខ គិតថាខ្លួ..នអស្ចារខ្លាំងហើយមើលទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post