ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកគួច ខេវិនដែលជាផលិតករទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីបានទម្លាយសារយ៉ាងដូច្នេះថា គ្រប់រឿង គ្រប់រ៉ាវវាតែងតែមាន "ហេតុ បច្ច័យនិងផល" របស់វាជានិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាតំបូងខ្ញុំសូមសម្តែងនូវក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេក ចំពោះប្អូនស្រីខ្ញុង ដែលកំពុងតែវ័ណ្ឌ ក ជាមួយបំណុលសិបម៉ឺន មិនមានលទ្ធភាពសងរហូតសុខចិត្តដើរចូលគុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយពុំទាន់ទាំងមានអ្នក ប្តឹង និងមិនទាន់មានដិការតុ..លា..ការផ្តន្ទាទោ..សអំពីកំហុសអ្វី??? ហើយកាន់តែអណោចថែម ទៀតគឺប្អូនស្រីពុំបានភ្លេចទទូចអង្វរសុំជំនួយពីសប្បុរសជននានា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្នាក់១ដុល្លាៗទុកគ្រាន់ឲ្យកូនៗពីរនាក់របស់ប្អូនស្រីទិញបាយហូប ពេលដែលប្អូនស្រីគេងនៅក្នុងគុក ។ ពិតជាម្តាយប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធ៌ម ជាប្រពន្ធមហាល្អដែលមិនឲ្យប្តីរងទុក្ខមែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពិតៗៗៗជាពិបាករកមនុស្សដែលហ៊ានស៊ីហ៊ានសងដូចប្អូនស្រី ខ្ញុងនេះណាស់ ព្រោះបើខ្ចីគឺខ្ចី បើអត់លុយសងសុខចិត្តដើរចូលគុកមិនបាច់គេចាប់។ ខ្ចីគេសោះហ៊ានទៅរកស៊ីជាមួយ កឺកឺ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយកឺកឺមកពីណាមករកស៊ី តិតក់ ជាមួយវិនិយោគិនជាប់បំណុលដូចជាប្អូនស្រី ខ្ញុងហ្នឹង? ធ្លាប់តែឮគេលេងល្បែង Game on line, ឥឡូវ Loan on line ទៀត! ខ្ញុំគ្រាន់តែព្រលយការគិតតិចតួច!ដូចជាមិន ទំនង?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំសុំអង្វរញាតិមិត្តកុំសើច កុំយំកុំឡកឡាយ លេបខាយផ្លែផ្កាឲ្ប្អូនប្អូនស្រី ខ្ញុងធ្វើអ្វី ជួយបានក៏ជួយ ជួយមិនបានក៏ហី ! ព្រោះប្អូនស្រី ខ្ញុងក៏ឆ្លាតមិនអន់ដែរ គ្រាន់តែវាចាញ់ប្រាជ្រ ប៉ុណ្ណោះទើបមានជារឿងបែបអញ្ចឹង !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ជួយ ប្អូនស្រីខ្ញុងក៏បាន ជួយមន្ទីពេ..ទ្យគន្ធបុប្ឋា មន្ទីពេ..ទ្យកុមារជាតិ កុមារអង្គរ ក៏បានព្រោះនោះជាសទ្ធា ជាកុសលបុណ្យ របស់បងប្អូនជនរួមជាតិ រួមភាសានៃយើង ខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយចំពោះអ្នកដែលខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាត្រូវតែជួយ!!!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post