ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈពេលមុនពិតជាផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងមែនទែនជុំវិញព័ត៌មានទាក់ទងនិងអ្នកនាងខ្ញុងដែលជំពាក់បំណុលគេវណ្ឌករហូតលើកដៃសូមលុយមហាជនម្នាក់មួយដុល្លាដើម្បីជួយដោះបំណុលរបស់នាងដោយនាងប្រកាសថាក្ស័យធន់ហើយមិនអាចរកប្រាក់សងម្ចាស់បំណុលបានទៀតទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកដោយសារតែមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនទើបនាងខ្ញុងភ្ញាក់ខ្លួ..នឡើងវិញ ហើយក៏ខិតខំរកស៊ីជាមួយនិងស្វាមីដោយឡាយលក់ផលិតផលមួយចំនួនរួមទាំងប្រហុក ផ្អកជាដើម។ល។ ដើម្បីសន្សំប្រាក់ទាំងអស់នោះយកទៅសងម្ចាស់បំណុលវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកងាកក្រឡេកទៅមើលពេលថ្មីៗនេះវិញក្រោយពេលដែលកូវីដ១៩បានថមថយចុះទើបសម្ដេចប្រកាសអោយបើកប្រទេសឡើងវិញនៅវិស័យជាច្រើន ហើយក៏អនុញ្ញាតិអោយមានការរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីសម្ដេចប្រកាសអោយមានការបើកពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញ ទើបអ្នកនាង ខ្ញុងត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនដោយការអាណិតនិងស្រលាញ់ទៅលើរូបនាងដែលជួបព្យុះភ្ញៀងនាពេលកន្លងមកក៏បានជួលនាងអោយទៅកាត់សក់ក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះនៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះក្រោយពេលដែលមានគេជួលអ្នកនាង ខ្្ញុងទៅកាត់សក់ក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទើបនាងបានប្រកាសថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់អ្នកជួលនាងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារនាងខ្ញុំ 28.11.2021 កាត់ស្អាងកោះធំ 14.01.2021 កាត់សក់ច្រៀងល្ងាចកំបូល មានខ្ញុំមានទទួលកម្មវិធី កាត់សក់ ភ្លេងខ្មែរ ភ្លេងសម័យ ច្រៀងកំដរភ្ញៀវ ពេលល្ងាចលេងកំប្លែងគ្រប់កម្មវិធី 077333353។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post