ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផលិតកម​្មរាមដែលជាផលិតកម្មរបស់លោកជំទាវស្រីអូនដែលជាថៅកែសម្រស់ធម្មជាតិបានប..ង្កើតកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងមួយដែលមានឈ្មោះថា កម្មវិធី អ្នកចម្រៀងសណ្ដែកបណ្ដុះ ដោយប្រមូលយកនិងចំរាញ់បានបេក្ខនារីចំនួន១០រូបសុទ្ធតែអ្នកច្រៀងពិរោះមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកពាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក្ខណៈសម្រាប់បេក្ខនារីទាំង១០រូបនេះត្រូវបានផលិតកម្មរាមប្រកាសថា លោកអ្នកគឺជាគណៈកម្មការសម្រាប់បេក្ខនារីទាំង10នាក់ក្នុង “កម្មវិធីសណ្ដែកបណ្ដុះ” ព្រោះថាមានតែបេក្ខនារី3រូបប៉ុណ្ណោះដែលមានចំនួនទស្សនាវីដេអូច្រើនជាងគេលើFacebook Page Ream Production អាចឆ្លងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះហើយកុំភ្លេចចូលទស្សនាក៏ដូចជាចុច Like, comment និង Share វីដេអូរបស់បេក្ខនារីដែលលោកអ្នកគិតថាស័ក្តិសមក្លាយជាអ្នកចម្រៀងសណ្ដែកបណ្ដុះឱ្យបានច្រើនៗណា។រយៈពេលក្នុងការរាប់ចំនួនទស្សនារបស់បេក្ខនារីនីមួយៗមានរយៈពេល7ថ្ងៃដូចគ្នារាប់ចាប់ពីថ្ងៃPost វីដេអូដំបូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកអានស្រលាញ់សម្លេងរបស់បេក្ខនារីរូបណាហើយចង់អោយនាងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនោះកុំភ្លេចជួយចុចLike, comment និង Shareនៃវីដេអូរបស់ពួកគេអោយច្រើនៗនោះពួកគេនិងអាចឆ្លងទៅវគ្គគផ្ដាច់ព្រ័ត្របានហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥលូវយើងខ្ញុំសូមលើកយកបេក្ខនារីម្នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់ដែលត្រូវមកប្រកួតមកបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់នាងអោយប្រិយមិត្តអ្នកអានបានស្គាល់ដោយនាងមានឈ្មោះ កែវ សុគន្ធាគឺជាបេក្ខនារីលេខរៀងទី០២ មានអាយុ ១៦ឆ្នាំ មកពីរាជធានី ភ្នំពេញ ដោយនាងបានលើកយកបទចម្រៀងឆ្នេរអនុស្សារមកធ្វើការបកស្រាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើពេញចិត្តបេក្ខនារី កែវ សុគន្ធា កុំភ្លេចទស្សនានិងShareវីដេអូរបស់គាត់ឱ្យបានច្រើនៗ ព្រោះអ្នកគឺជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី “អ្នកចម្រៀងសណ្ដែកបណ្ដុះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*ចំនួនទស្សនារបស់បេក្ខនារី កែវ សុគន្ធា នឹងត្រូវរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី10 វិច្ឆិកា ម៉ោង11ព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃទី17 ខែវិច្ឆិកា..ម៉ោងដដែល *បេក្ខនារី3រូបដែលមានចំនួនទស្សនាច្រើនជាងគេលើFacebook Page Ream Production នឹងឆ្លងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។ដូច្នេះចង់ដឹងថាសម្លេងរបស់កញ្ញា កែវ សុគន្ធាបកស្រាយបទឆ្នេរអនុស្សារពិរោះរណ្ដំចិត្តបែបណានោះសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post