ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅម៉ោងប្រមាណជា០៩យប់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះអ្នកនាង ដេតម៉ាលីណាបានទម្លាយវីដែអូមួយអមមកជាមួយនិងសារយ៉ាងវែងអន្លាយមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួបគ្នាម៉ោង9:30យប់នេះក្នុងការឡាយផ្ទាល់ នឹងមេីលវីដេអូសកម្មភាព របស់ឪពុក យាយ និងពូ ដែលតែងតែនិយាយថានឹកកូនៗ ចៅៗនឹងក្មួយណាស់ ប៉ុន្តែទង្វេីរពេលមកជួបបែរជាមកនិយាយតែរឿងចង់បានស្រា តុ ផ្ទះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះទៅវិញ នេះឬការស្រឡាញ់និងនឹកកូនៗចៅៗ ឬក៏ស្រឡាញ់ទ្រព្យជាងកូនចៅ? បងប្អូនពូមីង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយមេីលថាពេលក្នុងឡាយរបស់គាត់និយាយមុនគឺបានតែការពូកែសំដែងចូលតួកុហកអោយគេថាល្អតែការនិយាយទង្វេីវិញគ្មាននិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតេីដូចអ្វីគាត់និយាយឬអត់? នាងខ្ញុំសុំទោ..សទុកជាមុន ចំពោះរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដែលមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ដដែរៗ ដូចគេនិយាយថាដូចរឿងភាគឥណ្ឌាចឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយកន្លងមកការផុសឡាយរបស់នាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់ការឡាយតបតរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមFB ទៀតទោះមានការលាបពណ៌ឬការចោ..ទប្រកាន់លេីរូបនាងខ្ញុំក៏ដោយ គឺខ្ញុំមិនខ្វល់លេីអ្នកដែលជឿការលាបពណ៌លេីរូបនាងខ្ញុំ នឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះខ្ញុំជឿទៅលេីផ្លូវច្បា..ប់ ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដូចជាអស់ជំនឿទៅលេីផ្លូវច្បា..ប់ហេីយ ព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនខ្លាចលេីផ្លូវច្បា..ប់ទាល់តែសោះ មិនដឹងថាគាត់អាងទឹកលុយ ឬខ្នងអំណាចអ្វីមួយនៅពីក្រោយនោះទេ ទេីបគាត់ហ៊ានធ្វេីទង្វេីបែបនេះដដែរៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីព្រោះនាងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហេីយទៅលេីការប្រេីអំពេីហិ..ង្សា និងមានការគំរាមកំហែងលេីរូបនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែច្បា..ប់នៅតែមិនអាចធ្វេីអ្វីបាន ។ តេីច្បា..ប់ស្រុកខ្មែរអាចជួយរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌សំរាប់នាងខ្ញុំនិងកូនអោយរស់នៅដោយគ្មានការរងសំពាធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងភាពភ័យខ្លាចដោយមិនមានការដណ្ដេីមយកកូនពីម្ដាយទាំងដែលលែងលះគ្នាហេីយបានដែររឺទេ? អ្វីដែលខ្ញុំអាចក្រោកឡេីងឈរបានរាល់ថ្ងៃគឺដេីម្បីតែកូន ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្លាចច្បា..ប់នៅតែធ្វេីរឿងដដែរៗទេីបច្បា..ប់នៅតែមិនអាចធ្វេីអ្វីគាត់បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមេីលទៅបេីគាត់ស្រឡាញ់កូន ស្រឡាញ់គ្រួសារដូចដែលគាត់បានឡាយនិយាយមែន តេីសមទេដែលគាត់មកស្រែកឡូរឡា ច្រឡោត ជេរប្រមាថនៅមុខកូនៗ នឹងចៅៗបែបនេះតេីសមទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តេីគួរអោយនាងខ្ញុំធ្វេីដូម្ដេចទៀត ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប្ដឹងរួចហេីយ សាលក្រមលែងលះក៏បែងចែករួចហេីយ ឥលូវគាត់បែរជាកំពុងប្ដឹងទាមទារសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនពីនាងខ្ញុំទៀត? នាងខ្ញុំមានតែលេីកម្រាមដៃដប់ សូមអោយអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក្រសួងដែលពាក់ពន្ធ័សូមជួយមេីល នឹងរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ដល់រូបនាងខ្ញុំផង នាងខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីភាពស្ងប់សុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំនឹងកូនៗនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post