ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានបង្ហោះសារដ៏វែងអន្លាយមួយអមមកជាមួយនិងវីដេអូឡាយបកស្រាយរបស់នាងដោយCaptionសរសេរពីលើវីដេអូឡាយមានខ្លឹមសារថា ជួបគ្នានាយប់នេះក្នុងការឡាយផ្ទាល់ នឹងមេីលវីដេអូសកម្មភាព របស់ឪពុក យាយ និងពូ ដែលតែងតែនិយាយថានឹកកូនៗ ចៅៗនឹងក្មួយណាស់ ប៉ុន្តែទង្វេីរពេលមកជួបបែរជាមកនិយាយតែរឿងចង់បានស្រា តុ ផ្ទះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះទៅវិញ នេះឬការស្រឡាញ់និងនឹកកូនៗចៅៗ ឬក៏ស្រឡាញ់ទ្រព្យជាងកូនចៅ? បងប្អូនពូមីង ជួយមេីលថាពេលក្នុងឡាយរបស់គាត់និយាយមុនគឺបានតែការពូកែសំដែងចូលតួកុហកអោយគេថាល្អតែការនិយាយទង្វេីវិញគ្មាននិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតេីដូចអ្វីគាត់និយាយឬអត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសុំទោ..សទុកជាមុន ចំពោះរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដែលមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ដដែរៗ ដូចគេនិយាយថាដូចរឿងភាគឥណ្ឌាចឹង ហេីយកន្លងមកការផុសឡាយរបស់នាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់ការឡាយតបតរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមFB ទៀតទោះមានការលាបពណ៌ឬការចោ..ទប្រកាន់លេីរូបនាងខ្ញុំក៏ដោយ គឺខ្ញុំមិនខ្វល់លេីអ្នកដែលជឿការលាបពណ៌លេីរូបនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំជឿទៅលេីផ្លូវច្បា..ប់ ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដូចជាអស់ជំនឿទៅលេីផ្លូវច្បា..ប់ហេីយ ព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនខ្លាចលេីផ្លូវច្បា..ប់ទាល់តែសោះ មិនដឹងថាគាត់អាងទឹកលុយ ឬខ្នងអំណាចអ្វីមួយនៅពីក្រោយនោះទេ ទេីបគាត់ហ៊ានធ្វេីទង្វេីបែបនេះដដែរៗ ពីព្រោះនាងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហេីយទៅលេីការប្រេីអំពេីហិ..ង្សា និងមានការគំរាមកំហែងលេីរូបនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែច្បា..ប់នៅតែមិនអាចធ្វេីអ្វីបាន ។ តេីច្បា..ប់ស្រុកខ្មែរអាចជួយរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌សំរាប់នាងខ្ញុំនិងកូនអោយរស់នៅដោយគ្មានការរងសំពាធ និងភាពភ័យខ្លាចដោយមិនមានការដណ្ដេីមយកកូនពីម្ដាយទាំងដែលលែងលះគ្នាហេីយបានដែររឺទេ? អ្វីដែលខ្ញុំអាចក្រោកឡេីងឈរបានរាល់ថ្ងៃគឺដេីម្បីតែកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្លាចច្បា..ប់នៅតែធ្វេីរឿងដដែរៗទេីបច្បា..ប់នៅតែមិនអាចធ្វេីអ្វីគាត់បាន ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមេីលទៅបេីគាត់ស្រឡាញ់កូន ស្រឡាញ់គ្រួសារដូចដែលគាត់បានឡាយនិយាយមែន តេីសមទេដែលគាត់មកស្រែកឡូរឡា ច្រឡោត ជេរប្រមាថនៅមុខកូនៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងចៅៗបែបនេះតេីសមទេ? តេីគួរអោយនាងខ្ញុំធ្វេីដូម្ដេចទៀត ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប្ដឹងរួចហេីយ សាលក្រមលែងលះក៏បែងចែករួចហេីយ ឥលូវគាត់បែរជាកំពុងប្ដឹងទាមទារសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនពីនាងខ្ញុំទៀត? នាងខ្ញុំមានតែលេីកម្រាមដៃដប់ សូមអោយអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក្រសួងដែលពាក់ពន្ធ័សូមជួយមេីល នឹងរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ដល់រូបនាងខ្ញុំផង នាងខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីភាពស្ងប់សុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំនឹងកូនៗនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងវីដេអូឡាយបកស្រាយនោះដេត ម៉ាលីណាបានរៀបរាប់នៅរឿងជាច្រើនដូច្នេះយើងខ្ញុំុំសូមលើកយកចំណុចខ្លះៗដែលដេត ម៉ាលីណាបាននិយាយយកមកបង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកអានដោយដេត ម៉ាលីណាបានប្រាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំលែងគ្នាដាច់ស្រេចហើយ ជួបកូនក៏បានធ្វើទៀត ថាធ្វើក្រដាសទៅសង្កាត់ទៀតថាជួបកូនពីម៉ោង០២ដល់ម៉ោង០៤ ហើយខ្ញុំបានអោយគាត់ចូលធម្មតា បែរជាគាត់មកនិយាយរឿងស្រា នេះឫហៅស្រលាញ់កូន អស់ពីនិយាយរឿងស្រា មកនិយាយរឿងតុ អស់ពីរឿងតុមកនិយាយរឿងផ្ទះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយដៀលខ្ញុំហៅសុទ្ធតែង៉ែង ហៅឡើងដាច់សាច់ បន់អោយខ្ញុំក្រឡាប់ឡានងា..ប់ ចុះបើខ្ញុំងា..ប់នរណាមើលកូនខ្ញុំ ខ្ញុំសួរពូមីងដែលជាមនុស្សស្រីវិញ បើសិនជាគាត់ជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាដឹងហើយ OKបើយើងនៅជាប្ដីប្រពន្ធត្រូវគ្នាក៏ដោយ យើងជាមនុស្សស្រីមើលកូនបានល្អជាង បើទោះបីជាខាងប្ដីមានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនដូចជាយើងជាមនុស្សស្រីលះបង់គ្រប់យ៉ាងដែរ។ ប្រសិនជាក្រុមគ្រួសារគាត់ចរិតមិនចឹង ស្រលាញ់ចៅ ស្រលាញ់កូនមែនគឺគាត់អត់អាចធ្វើទង្វើរបែបនិង ហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចដល់ថ្នាក់លែងលះគាត់ដែរ ដោយសារគាត់ជាមនុស្សស្រលាញ់ខ្លួ..នឯងច្រើនជាង គឺគាត់ប្រើអំពើហិ..ង្សាមុខកូន ត្រូវទាំងកូនត្រូវទាំងខ្ញុំ បងប្អូនពូមីងដែលថាខ្ញុំល្បិចខ្ញុំពិស..ពុល ទាល់់តែពូមីងបងប្អូនជួបខ្លួ..នឯងគេប្រើអំណាចប្រើលុយ ប្រើកាកបានបងប្អូនដឹងថា តើអារម្មណ៍បែបនិងឈឺចាប់ ប៉ុណ្ណា?ដូច្នេះចង់ជ្រាបរឿងអោយកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post