ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈទំព័រហ្វេបុកផ្លូវការរបស់ ស្ន..ង..ការ..ដ្ឋា..ន..ន..គ..រ..បា..លខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្ហោះព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ដោយរៀបរាប់ព័ត៌មានលំអិតថា ក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃស្ន..ង..ការ..ដ្ឋា..ន..ន..គ..រ..បា..លខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគោរពរាយការណ៍ព័ត៌មានបឋម :

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោងតាម បទបញ្ជានិងមតិចង្អុលការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោក ឧ/ទោ ស ថេង ស្នងការនគរបាលខេត្ត ក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំ និងរៀបចំផែនការដោយផ្ទាល់ពីលោកឧ/ត្រី ហៀង ស៊ីថា ស្នងការរង និងប្រធានក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាន.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបានឃើញ គណនី Facebook ឈ្មោះ Norng Lin បានបង្ហោះ ដែលមានខ្លឹមសារថា " បងៗស្គាល់លេខប៉ូលិសទេ ខ្ញុំត្រូវ គេយកមកលក់ធ្វើការ អោយចិន ឥលូវខ្ញុំនៅ ពោធិ៍សាត់ នៅថ្មដាលើភ្នំ ខ្ញុំចង់ទៅ ផ្ទះវិញ ជួយខ្ញុំផង (069767952) "

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមៗនោះ ក្រោមបទបញ្ជារបស់លោកឧ/ទោ ស ថេង ស្នងការនគរបាលខេត្ត និងបញ្ជាដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកឧ/ត្រី ហៀង ស៊ីថា ប្រធានក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័ស បានដឹកនាំក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃស្ន..ង..ការ..ដ្ឋា..ន..ន..គ..រ..បា..លខេត្ត ប្រើប្រាស់ជំនាញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ពន្ធ័ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើង បានរកឃើញជ..ន..រ..ង..គ្រោះហើយ ឈ្មោះ ហ៊ន រស្មី ភេទស្រី ប្រហែលចន្លោះនៅម៉ោង 9:30នាទីយប់ ។ ហើយបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចយើងបាននាំជ..ន..រ..ង..គ្រោះមកដល់ប៉ុស្តិ៍ថ្មដារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅ និងការពារសុ..វ..ត្ថិ..ភាពជូនជ..ន..រ..ង..គ្រោះ ព្រមទាំងបានទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារជ..ន..រ..ង..គ្រោះផងដែរ ។ នៅព្រឹកស្អែកនេះ 18/11/2021 សមត្ថកិច្ចយើងនឹងបន្តនី..តិ..វិ..ធីបន្ត និងនាំជនរគ្រោះ ឲ្យក្រុមគ្រួសារមកទទួល ដោយផ្ទាល់ នៅកន្លែងសមត្ថកិច្ចយើង ។ សូមអរគុណ និងសូមគោរពលា !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post