ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Rangsey Roth បានបង្ហោះព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារថា ម្តាយយំឱបកូន បដិសេធរថយន្តសាម៉ុយ ព្រោះគ្មានលុយយកកូនទៅពេ..ទ្យ ខណៈកូនប្រុស ត្រូវគេចោ..ទថាចោរ រួចដេញតាម រហូតដួលម៉ូតូ រ..បួ..សប្រអប់ជើង (អ្នកដេញរត់បាត់)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជី..វិ..តគ្រួសារ ជាកម្មករសំណង់ ទោះឈឺជើងខ្លាំងនៅប្រាប់ម៉ែថាមិនអី ខ្ញុំចង់ជួយគាត់: លេខគាត់ 012 250 625 គាត់គ្មាន ABA ទេបើអ្នកចង់ជួយគាត់ ខ្ញុំនឹងស្ម័្រគទទួល តែត្រឹមរយៈពេល ២៤ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ABA: 001061626  (ចប់ត្រឹមម៉ោង១២យប់ រំលងអធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី២២)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកមានគណនីហ្វេបុកមួយទៀតឈ្មោះ បង ម៉េង អ្នកសារព័ត៌មានក៏បានបង្ហោះព័ត៌មានទាក់ទងនិងព័ត៌មានខាងលើផងដែរដោយគាត់បានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដេីរលេងអុំទូកថ្ងៃចុងក្រោយ ម៉ែទូរស័ព្ទហៅតាំងពីម៉ោង៨យប់មិនទាន់ទៅ លុះម៉ោង១១ជាងទេីបជិះម៉ូតូប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញ បែរជាប៉ះដៃចង្កូតម៉ូតូគេបន្តិច ហេីយក៏បន្ថែមល្បឿនទៅមុខទៀត បែរជាអ្នកឃេីញហេតុការណ៍ដេញតាមស្រែកចោរៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វេីឲ្យគ្នាជិះរត់ទាំងភ័យស្លន់ស្លោ រហូតទៅដួល រ..បួ..សជេីងស្ដាំធ្ង..ន់ ហេីយអ្នកដេញរត់បាត់ ចេះតែមានហេីយ លុះម្ដាយមកដល់មិនទាន់ទៅពេ..ទ្យ ព្រោះគ្មានលទ្ធភាព កេីតហេតុនៅមុខប៉ុស្តិ៍ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពដ៏ខ្លោចចិត្ត ឪពុកអៀវកូនឡេីងម៉ូតូ ក្រោយពេលម្តាយយំឱបកូន មិនព្រមឡេីងរថយន្តសាម៉ុយ ព្រោះគ្មានលុយយកកូនទៅពេ..ទ្យ ខណៈកូនប្រុស ត្រូវគេចោ..ទថាចោរ រួចដេញតាម រហូតដួលម៉ូតូ រ..បួ..សប្រអប់ជើង (អ្នកដេញរត់បាត់)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ជី..វិ..តគ្រួសារ ជាកម្មករសំណង់ ទោះឈឺជើងខ្លាំងនៅប្រាប់ម៉ែថាមិនអី ពួកយេីងអាចជួយគាត់បានតាមរយៈ លេខគាត់ផ្ទាល់ 012250625 គាត់គ្មាន ABA ទេ បើអ្នកចង់ជួយគាត់នោះ អាចផ្ញេីមកតាម ABA : 001061626 របស់លោក Rangsey Roth តែត្រឹមរយៈពេល២៤ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ!។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post