ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកច្បាស់ជាស្គាល់តារាទីកតុកម៉ាក់លក្ខណ៍ជាក់ជាមិនខាន ដោយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះម៉ាក់លក្ខណ៍បានចុះកុងត្រាការងារជាមួយនិងចែដាណា។បន្ទាប់មកប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះនាងក៏បានចុះកុងត្រាការងារជាមួយនិងKhmerload បន្ថែមទៀតដែលកុងត្រានេះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំជាមួយទឹកប្រាក់១២ម៉ឺនដុល្លា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលម៉ាក់លក្ខណ៍បានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងKhmerload រួចមក ក៏មានមហាជនខ្លះឆ្ងល់ម៉េចបានម៉ាក់លក្ខណ៍ត្រូវបានគេរើសអោយចុះកុងត្រាច្រើនម្លេះ ​ហើយបើចុះជាមួយចែដាណាហើយម៉េចអាចចុះជាមួយអ្នកផ្សេងបានទៀតចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញការចោ..ទសួរនេះទើបនៅល្ងាចថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ម៉ាក់លក្ខណ៍ក៏បានឡាយវីដេអូទាំងហួសចិត្តនិងធ្វើការបកស្រាយខ្លះៗជុំវិញចម្ងល់ខាងលើនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយក្នុងនោះម៉ាក់លក្ខណ៍បានរៀបរាប់ថា ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងណា ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចណាបងណាជាមួយនិងកុងត្រា របស់ខ្ញុំសូមផ្ដាំវីដេអូនិងទៅដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់និយាយ គាត់ថាខ្ញុំហេតុអីក៏គេហៅតែខ្ញុំកុងត្រាចឹងហេតុអីអ្នកផ្សេងគេអត់ហៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដ៏ពេលនិយាយចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ដឹងនិយាយថាម៉េច គាត់ថាចេះទៀតកុងត្រានិងបើតាមដឹងកុងត្រាហើយគឺលែងមានសិទ្ធិទៅទទួលអ្វីបន្ត កុងត្រានិងពាក្យផលិតផលផ្សេងគ្នាណាបងណាគឺប្រេនផ្សេងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសូមនិយាយមួយចំណុចៗសិន ទីមួយគាត់ថាខ្ញុំកុងត្រាជាមួយគេបីកន្លែង បីកន្លែងណាខ្លះ ខ្ញុំកុងត្រាតែពីរកន្លែងសោះ ឥលូវគាត់ខុសមួយ ទីពីរទៀតគាត់និយាយថាហេតុអីក៏គេអត់ហៅអ្នកផ្សេង ហេតុអីក៏គេកុងត្រាជាមួយខ្ញុំ អាហ្នឹងមិនទៅសួរគេទៅ បើសិនជាខ្ញុំមុននិងគេហៅកុងត្រានីមួយៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង គេមើលណាស់ គេស៊ើបណាស់ ម្នាក់និងម៉េចនៅក្រៅ ចរិកម៉េចចរិកម៉េចអ៊ីចឹងទៅ។ ការងាររាល់ថ្ងៃច្បាស់លាស់អត់ បានគេហៅមកកុងត្រាបង មិនមែនគេចេះតែហៅមកកុងត្រាទេ ហើយគេថាចេះខ្ញុំកុងត្រាសម្ដែង ហើយសម្ដែងបានអីមកវិញ ខ្ញុំសួរចេះ បើបងមិនជឿខ្ញុំក៏អត់ទៅអោយតែគ្រួសារខ្ញុំម៉ែខ្ញុំជឿខ្ញុំទៅបានហើយ។ ហើយកុងត្រាមួយទៀតគាត់និយាយថា បើសិនកុងត្រាជាមួយអ្នកណាគេម្នាក់គឺយើងគ្មានសិទ្ធិទៅកុងត្រាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយមួយទៀតថា ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់បងស្រីដាណាគឺគាត់កុងត្រាជាមួយខ្ញុំគឺកុងត្រាតែផលិតផលទេ គាត់បើកសិទ្ធិអោយផ្សេងពីផលិតផលគឺបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយទៅគឺផ្សេងពីផលិតផលគ្រឿងកូស្មិចទិច(Cosmetics)គឺបានទាំងអស់ កុងត្រាជាមួយអ្នកណាកុងត្រាទៅ សំខាន់កុំអោយតែកុងត្រាជាមួយនិងផលិតផល។សម្រាប់បងដាណាគឺគាត់បើកផ្លូវអោយយើងរកស៊ី គាត់មិនមែនថាកុងត្រាហើយបិទសិទ្ធិយើងកុំអោយយើងទៅឯណាផ្សេងបានទៀតទេ។ដូច្នេះចង់ជ្រាបអោយកាន់តែលំអិតថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post