ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោងទៅតាមគណនីហ្វេបុកមួយឈ្មោះ Sokchan Eng បានបង្ហោះសារស្នើសុំជាច្រើនចំណុចជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់នារីដ៏ស្រស់សោភាម្នាក់ជាសិស្សសាលាដែលត្រូវបានគេស..ម្លា..ប់គួរអោយអាសូរពេលនាងចេញពីរៀនវិញនៅខេត្តកំពង់ចាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះគណនីហ្វេបុកSokchan Eng បានរៀបរាប់ថារឿងនេះកើតក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំ មិនអាចមិនឈឺឆ្អាលបានទេ គួរឲ្យសង្វែកណាស់ប្អូនស្រី!មានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំចង់អធិប្បាយជូន៖ ទីមួយ៖ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារប្អូនស្រីផង កូនគេកូនយើង ប្អូនគេប្អូនយើងអារម្មណ៍មួយនេះលោកអ្នកអាចយល់បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីពីរ៖ រឿងនេះពិតជាឈឺឆាប់ណាស់ ហើយអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជ..ន..រ..ង..គ្រោះកាន់តែឈឺចាប់ទៀតនោះ គឺពេលដែលជ..ន..ល្មើ..សទាំងនោះនៅក្រៅសំណាញ់ច្បា..ប់ ឬអនុវត្តទោ..សបានតែប៉ុន្មានឆ្នាំ ហើយជ..ន..ដៃ..ដ..ល់រស់ខាងក្រៅគុកវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបី៖ ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានប្រគល់អំណាចដល់អស់លោកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយ (ប្រតិភូកម្មអំណាច)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ឃឹមថាមន្រ្តីអនុវត្តច្បា..ប់លោកមានតម្លាភាពក្នុងការបំពេញតួនាទី (ស្របតាមគោលការណ៍ទី៣នៃ អភិបាលកិច្ចល្អ)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបួន៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុវត្តហើយនូវអភិក្រម ‘ ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់ ពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៍និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដូចនេះកុំចាប់ហើយលែងវិញមានតែពាក្យថាគុក ហើយត្រូវផ្តល់យុ..ត្តិ..ធ..ម៌ដល់ស..ពប្អូនស្រីវិញ ទើបធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារស្ងប់ចិត្តបានខ្លះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្វែងរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារជ..ន..រ..ង..គ្រោះ! មេឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ៖ ស..ពជ..ន..រ..ង..គ្រោះមានឈ្មោះ កញ្ញាឌីមអេងជូ ជាសិស្សថ្នាក់ទី១២ដែលត្រូវបានជ..ន..ល្មើ..សចាប់ រំ..លោ..ភនិងស..ម្លា..ប់នៅ វេលាម៉ោង៥.០០ល្ងាច ថ្ងៃទី២០.១១.២០២១៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចំការលើ៖ គណ:គ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចំការលើ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃស..ព សិស្ស ឈ្មោះ ឌីម អេងជូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបានទទួលមរណ:ភាពដោយអំពើឃា..ត..ក..ម្មដ៏សា..ហា..វយង់ឃ្នងនេះ ។ សូមឱ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ក្មួយស្រីទៅសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post