ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ Nem Pavបានបង្ហោះសារដ៏វែងអន្លាយកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ ២០២១ដោយរៀបរាប់ថា ខ្លោចផ្សារខ្លាំងណាស់ ម្ដាយធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃដើម្បីជូនដំណើរស..ពកូនស្រីលើកចុងក្រោយ តែមកមិនទាន់ព្រោះស..ពមិនអាចទុកយូរបាន។ នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរគឺជាឆ្នាំប្រលងរបស់ជូ(ប្រលងបាក់ឌុប) ជូថាជូចង់រៀនពេ..ទ្យពេលប្រលងជាប់ ហើយនៅខែ12ខាងមុខនេះគឺដល់ខែជូត្រូវប្រលងហើយ តែគួរអោយស្ដាយជូមិនបាននៅចូលរួមការប្រលងមួយនេះទេ ..................................😥មកដល់ពេលនេះគ្មានពាក្យអ្វីនិយាយក្រៅពីពាក្យថាសោកស្ដាយ ឈឺចាប់ លើស..ពីអាណិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 មិនគួរណាក្មេងស្រីល្អៗដូចជូមកជួបនិងរឿងអាក្រក់ព្រៃ..ផ្សៃបែបនេះទេ Dim Engchou  ខ្ញុំបាទតំណាងអោយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃដប់ ថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងជិតទាំងឆ្ងាយដែលបានមកចូលរួមពិធី នឹងបានជួយជាបច្ច័យផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះពិតជាឈឺចាប់ណាស់ តែអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកាន់តែឈឺចាប់ទៀតនោះ គឺពេលដែលជ..ន..ល្មើ..សទាំងនោះនៅក្រៅសំណាញ់ច្បា..ប់ ឬអនុវត្តទោ..សបានតែប៉ុន្មានឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយជ..ន..ដៃ..ដ..ល់រស់ខាងក្រៅគុកវិញ។ ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានប្រគល់អំណាចដល់អស់លោកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយ (ប្រតិភូកម្មអំណាច) សង្ឃឹមថាមន្រ្តីអនុវត្តច្បា..ប់លោកមានតម្លាភាពក្នុងការបំពេញតួនាទី (ស្របតាមគោលការណ៍ទី៣នៃ អភិបាលកិច្ចល្អ)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុវត្តហើយនូវអភិក្រម ‘ ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសក្អែល ព្យាបាល និងវះកាត់ ‘ ពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៍និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដូចនេះកុំចាប់ហើយលែងវិញមានតែពាក្យថាគុក ហើយត្រូវផ្តល់យុ..ត្តិ..ធ..ម៌ដល់ស..ពក្មួយខ្ញុំវិញ ទើបធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំស្ងប់ចិត្តបានខ្លះ។  ABA : 000208219 Nem pav (សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលបុណ្យ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់សួរចង់ចូលបុណ្យច្រើនក្នុងឆាត តែខ្ញុំបាទមិនសូវបានមើល ទើបដាក់កុងក្នុងនេះ សូមអនុគ្រោះផង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភូមិ១១ ឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ៖ ស..ពជ..ន..រ..ង..គ្រោះមានឈ្មោះ កញ្ញាឌីមអេងជូ ជាសិស្សថ្នាក់ទី១២ដែលត្រូវបានជ..ន..ល្មើ..សចាប់ រំ..លោ..ភនិងស..ម្លា..ប់នៅ វេលាម៉ោង៥.០០ល្ងាច ថ្ងៃទី២០.វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយពេលហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងទើបមកដល់រសៀលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១សមត្ថកិច្ចក៏បានបំបែ..កសំណុំរឿងនេះបានដោយឃាត់ខ្លួ..នជ..ន..ស..ង្ស័..យម្នាក់ ហើយកំពុងតែធ្វើការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវរកបក្ស..ពួករបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post