ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជារឿងមួយដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតក្រោយពេលដែលតារាចម្រៀងលោក ម៉ៃ សុគន្ធបានសម្រេចចិត្តប្ដឹងជាងសំណាង់ម្នាក់ឈ្មោះ ខាំ ប៊ុណ្ណារិន ក្រោយពេលដែលជាងសំណង់រូបនោះសាងសង់ មិនបានរួចរាល់ តាមកិច្ចសន្យា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោកម៉ៃ សុគន្ធបានបង្ហោះលិខិតច្បាស់ៗជុំវិញរឿងប្ដឹងនេះប្រិយមិត្តអាចអានលិខិតនោះនៅខាងក្រោម តែឥលូវសូមអានសារដែលលោកម៉ៃ សុគន្ធបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១បន្តិចសិនដោយលោក​ ម៉ៃ សុគន្ធបានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានជូនដំណឹង រួចហើយ ទៅលើបុគ្គល ខាំ ប៊ុណ្ណារិន ហៅ ជាងក្រាញ់ អោយ មកដោះស្រាយរឿង ម៉ៅការសាងសង់ ដែលបុគ្គលនេះ សាងសង់ មិនបានរួចរាល់ តាមកិច្ចសន្យា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែបុគ្គលនេះ នៅ តែ បន្ត ផុស បរិហារខ្ញុំ សូមជួបគ្នា តាមផ្លូវច្បា..ប់ សាងសង់អោយម្ចាស់ផ្ទះមិនហើយតាមកាលកំណត់ហើយធ្វើការខ្ជីខ្ជាយខុសបច្ចេកទេសប្រើមិនកើតហើយ មានមុខមកទារលុយសាងសង់ដែរអី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ លោក ម៉ៃ សុគន្ធក៏បានបង្ហោះសារបន្តទៀតថា ថាមិនចង់ផុសទេ តែខ្ញុំបានរៀបចំហើយ ហើយក៏បានចូលដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ តាំងពីថ្ងៃទី02/11/2021 បើនៅតែបន្តបរិហារខ្ញុំទៀត ខ្ញុំនឹងដាក់បណ្តឹងបន្ថែម ទាំង ជំពាក់ប្រាក់ និង បរិហារកេរ្តិ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយលេចលឺដំណឹងលោក ម៉ៃ សុគន្ធប្ដឹងជាងសំណង់ ស្រាប់តែជាងសំណង់រូបនោះក៏បានប្ដឹងបកទៅលោក ម៉ៃ សុគន្ធវិញ គឺប្ដឹងពីបទរំ..លោ..ភលើទំនុកចិត្ត។ដូច្នេះចង់ជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តអានទាំងលិខិតរបស់លោកម៉ៃ សុគន្ធនិងលិខិតរបស់ជាងសំណង់នៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post