ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី០៣នៃពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវនិងថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោក ស្ដេចហ្គេមបានជិះរថយន្តសេរីទំនើបរបស់លោកដើម្បីទៅដើរលេងនៅមុខវាំងហើយក៏បានចុះទៅហូបនំបញ្ចុកហើយក៏ចតឡានចោលនៅក្បែរដងផ្លូវបំពានទៅនឹង​ការ​កំណត់​នៃ​ច្បា..ប់ច..រា..ចរណ៍​ចំពោះ​អ្នក​ចត​យាន​ជំនិះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះក្រោយពេលហូបនំបញ្ចុករួចមក លោកក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ឡានរបស់លោកវិញស្រាប់តែឃើញឡានត្រូវអាជ្ញាធរយកសោរមកចា..ក់ជាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញបែបនេះទើបលោកស្ដេចហ្គេមបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកលក្ខណៈបែបនកំប្លែងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុីនំបញ្ចុកហើយ អស់ 4000រៀល ឡានចតចោល អស់ ....(អស់តិចទេ) បានស្គាល់ស្ដេចហ្គេមយោង មុខវាំងយើងហ្នឹងហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាអ្នក​បើក​បរ​ហាមចត ឬឈប់នៅ​កន្លែង​មួយចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម​៖ -​ លើ​ទ្រូង​ផ្លូវ ចិញ្ចើម​ផ្លូវ​ទុក​សម្រាប់​អ្នក​ថ្មើរជើង និង​ក្នុង​ចន្លោះ​តិចជាងប្រាំម៉ែត្រពី​មុខគំនូស​ឆ្នូត​កាត់​ទទឹង​ទ្រូង​ផ្លូវសម្រាប់​ថ្មើរជើង ឬ​នៅ​លើ​គំនូស​នេះ ឬ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​សម្រាប់អ្នក​ថ្មើរ​ជើង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– កន្លែង​បម្រុងទុកសម្រាប់​ការ​ឈប់ ឬចត​នៃ​យាន​ប្រភេទ​ខ្លះ – នៅ​ជិត​បង្គោល​ភ្លើង​សញ្ញា​ច..រា..ចរណ៍ ឬផ្លាក​សញ្ញា​ច..រា..ចរណ៍​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បាំង​ភ្នែក​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​ផ្លូវមិន​អាច​មើល​ឃើញ​សញ្ញាទាំងនេះ​បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– នៅគ្រប់​កន្លែង​ដែល​រាំងស្ទះ​ដល់ច្រកចេញ​ចូល ការ​ចត ឬការឈប់របស់យាន​ដទៃទៀត – លើ​ស្ពាន​ លើ​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី លើ​ផ្លូវ​រូង ផ្លូវប្រ​ស..ព្វ លើ​ផ្លូវ​កាត់​ផ្លូវ​រថភ្លើង លើ​ផ្លូវ​ក្នុង​រង្វង់​មូល ផ្លូវ​កោង​ខ្លាំង ឬផ្លូវចោតខ្លាំង ដែលមិន​អាច​មើល​ឃើញ​យាន​ផ្សេងទៀតពី​ចម្ងាយ​បាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ជាពីរ​ជួរ​ទន្ទឹមគ្នា – លើ​ទ្រូង​ផ្លូវមុខច្រក​ចេញ​ចូល​ផ្ទះ​ឯកជន លើក​លែង​តែ​យានជារបស់​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ដែលជា​កម្មសិទ្ធ​តែ​មួយ – កន្លែង​ដែលមាន​សញ្ញាហាមឈប់ ឬចត និង​- ផ្លូវ​ប្រ​ស..ព្វ​ឬផ្លូវ​បត់ ជាដើម។ គួរ​បញ្ជាក់ថា​ចំណុច​ទាំងនេះ ​គ្រាន់ជា​ចំណុច​ខ្លះៗ​ក្នុងមាត្រា​២៣​​ ស្ដីពី​ការ​ឈប់ និង​ចត​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ថ្នល់​ប៉ុណ្ណោះ៕​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post