ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ មានទំព័រហ្វេបុកមួយឈ្មោះ ពោតផ្ទុះ បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវលំអិតខ្លះៗជុំវិញTrailerនៃរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍៩៣(ឫហៅថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្នាំ១៩៩៣) ដោយទំព័រហ្វេបុកពោតផ្ទុះបានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រឹត្តិការណ៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ 1993 រវាងកូនកម្លោះអ្នកមានឈ្មោះថា បុល និងកូនក្រមុំឈ្មោះថា រ៉ា ដែលត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនក្រមុំត្រូវបានព្រលឹងចូលសណ្ឋិតពេលដែលកំពុងអង្គុយផ្ទឹមចងដៃជាមួយកូនកម្លោះ។ ព្រលឹងដែលគេជឿថាបានចូលក្នុងខ្លួ..នកូនក្រមុំហេីយបណ្ដាលអោយនាងអុកឡុកប្រកាច់ប្រកិនក្នុងរោងការ និងបានរត់ចោលរោងការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយបែរជាឃេីញនៅលេីដេីមឈេីឈរសម្លក់សម្លឹងមកដីជាមួយកែវភ្នែកដ៏គួរអោយខ្លាចរបស់នាង ។ គ្រប់គ្នាក្នុងរោងការទាំងកូនកម្លោះនិងក្រុមគ្រួសារបានរត់ទៅតាមចាប់កូនក្រមុំមកវិញ ប៉ុន្តែយេីងមិនដឹងទេថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេអាចចាប់កូនក្រមុំមកវិញបានរឺយ៉ាងណា? តេីរឿងនេះជាឯកសារវីដេអូពិតដែលថតបានពីពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ឬ ជាការរៀបចំថតឡេីងវិញដោយផ្អែកតាមសាច់រឿងដែលកេីតឡេីងពិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1993 ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិញ្ញាណដែលចូលកូនក្រមុំមើលទៅកាចសា..ហា..វនឹងគួរអោយខ្លាចណាស់  តេីហ្វេន ពោតផ្ទុះ យល់យ៉ាងណាដែរ ជាព្រឹត្តិការណ៍ពិត? 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ជាក់: នេះជារឿងពិត ដែលលោក Paul Zagaris ជា Producer បានទិញយកវីដេអូនេះទៅរៀបចំកាត់តចេញជាវីដេអូពេញមួយដែលមានរយៈពេល ១ ម៉ោង ១១ នាទី ហេីយគាត់បានដាក់ស្នេីរឿងនេះទៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Film Festival,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីសិនជាខាង Netflix រឺមានខាងក្រុមហ៊ុនណាទិញយកទៅបញ្ចាំង ទេីបយេីងអាចមានឱកាសបានមេីលរឿងពេញ ។ សូម្បីខ្លួ..នគាត់ផ្ទាល់ពេលមេីលវីដេអូនេះក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលដែរ ។ គាត់ទេីបបញ្ចេញវីដេអូនេះជាសាធារណៈកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុណ្ណោះ ។ អរគុណដល់ Chanroth Heng ដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយពេលបានឃើញឈុតឆាកនៃរឿងខាងលើហើយត្រូវបានគេអះអាងថាជារឿងពិតនិងប្រមូលវីដេអូកាត់តចូលគ្នា ទើបមានមហាជនជាច្រើនបានវែកញ៉ែកចំពោះរឿងទាំងអស់នេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួ..ន ដូច្នេះយើងខ្ញុំនិងថតScreenអ្នកបញ្ចេញមតិវែកញ៉ែកមួយចំនួនអោយបងប្អូនបានឃើញនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post