ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មហង្សមាសលោក ខេមរៈសិរីមន្តបានចេញប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគឺលក់ដីឡូតិ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែចេញប្រឡូកក្នុងវិស័យមួយនេះភ្លាម ស្រាប់តែលោក ខេមរៈសិរីមន្តធ្វើអោយកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមដោយលោកបានប..ង្កើតទ្រីស្ដីផ្ទាល់ខ្លួ..នរបស់គាត់ដោយបញ្ជាក់ថាអាចយកទៅប្រើជាលក្ខណៈWorld Wideថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ទ្រីស្ដីដែលលោកខេមរៈសិរីមន្តបានប..ង្កើតត្រូវបានអ្នកTrollនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកយកទៅត្រូលនិងមានអ្នកខ្លះរិះគន់លោកខេមរៈសិរីមន្តជុំវិញទ្រីស្ដីរបស់លោកនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រីស្ដីដែលលោកខេមរៈសិរីមន្តប..ង្កើតនោះមានខ្លឹមសារថា​ យុវវ័យសម័យថ្មីបើមិនដីផ្ទាល់ខ្លួ..នទេ អត់ស្ទាវទេ ពាក្យនេះយកទៅប្រើចុះ ហើយលើកទឹកចិត្តតែម្ដង ពាក្យនេះគឺប្រើបានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទៀត យុវវ័យសម័យថ្មីបើគ្មានដីជារបស់ខ្លួ..នឯងអត់ស្ទាវទេ ឥលូវនេះឃើញសំភារៈនិយមក្រៅខ្លួ..នយើងនេះយើងថាយើងស្ទាវ ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអត់ស្ទាវទេ បិទឡូដីមួយ កាន់ប្លង់រឹងមួយបានស្ទាវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកងាកក្រឡេកទៅមើលលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោក​ ដួង សុខគាវិញ ក្រោយពេលគាត់បានជ្រាបនៅពាក្យស្ទាវប៉ុន្មានថ្ងៃនេះល្បីកក្រើកទើបលោកបានចេញមកពន្យល់ពាក្យស្ទាវអោយមហាជនបានដឹង។តែការលើកឡើងរបស់លោកមិនបានបញ្ជាក់ចង់ថាអោយនរណានោះទេ គ្រាន់តែគាត់ពន្យល់ពាក្យស្ទាវប៉ុណ្ណោះ។ដោយលោកដួង សុខគារៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក្យស្ទាវគឺសម្គាល់តែលើសត្វទើបនឹងពេញវ័យ។ ពាក្យហៅ《ស្ទាវ》នេះបើតាមពូមោកដឹងគេហៅប្រៀបធៀបចំអកឲ្យក្មេងៗដែលមិនតាមដោយការទូន្មានគឺ ច្រឡើស ប្រាសចាកសីលធម៌ ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅជានាំគ្នាប្រើក្នុងន័យល្អទៅវិញ! ពូមោកក៏មិនយល់ដែរ! បើបងប្អូនថាមិនគប្បីប្រើ គឺយើងជួយពន្យល់ប្រាប់គ្នា!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែទៅ! ហើយឈប់ប្រើវាតទៅទៀត! វាណាស់តែយុវជនខ្លួ..នឯងខ្លះហៅខ្លួ..នឯងស្ទាវដែរហ្នឹងណា៎! សូមកុំខឹងខ្ញុំណាបងប្អូន! យើងជជែកគ្នាព្រោះចង់ឲ្យល្អ! ផុសផុល មានប្រយោជន៍! ឥតគួរខឹងគ្នាទេ! សូមទោ..សផងបងប្អូន! ខ្ញុំសង្ឃឹមថា បងប្អូននឹងយល់មិនខាន។ ចេញពីទឹកចិត្តស្រលាញ់! ពូមោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post