ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅវេលាជិតម៉ោង១២យប់ថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១មានគណនីហ្វេបុកមួយឈ្មោះ Hea To Sengដែលត្រូវបានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្មហង្សមាសគឺលោកណុប បាយ៉ារិទ្ធិ​បានចេញមកទម្លាយនិងដៀលឪពុកម្ដាយរបស់លោកណុប បាយ៉ារិទ្ធិ​ ដោយគណនីហ្វេបុកនោះបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេាះជាខ្ញុំជា បុគ្គល ដែលមិនបានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះដូចគេមែន មិនសូវចេះ អុជធូប មិនសូវចេះ ធ្វើបុណ្យ ក៏ ដោយ តែខ្ញុំអាចយល់ច្បាស់ពី សិលធម៍ សុជីវធម៌ ការគោរព ការដឹងគុណ ជាពិសេស ( បុណ្យ ហើយនឹង បាប )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើជា សាកស..ព ដែលគ្មាន អត្តសញ្ញាណ នឹងគ្មាន ការ កោសល្យវិច័យ ច្បាស់លាស់នៃ សាកស..ពបានទេ ( មានភ្លើង ទើបមានផ្សែង ) សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយភាសា អសុរេាះ អស់ទាំងនេាះ ក៏មិនមែនជាភាសារកំណើត របស់ខ្ញុំដែរ សិល្បះគឺជាភាព ល្អ ស្រស់ស្អាត ត្រចះត្រចង់ សំរាប់ជាគំរូល្អដល់ប្រជាជនខ្មែរ គ្រប់រូប ហើយរាល់សំណេរ អសុរោះ ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលុបចោលទាំងអស់នេះ មិនមែនដោយសារតែទទួលនៅ គំនាប រឺ ការបង្ខឹតប..ង្ខំ ពី បុគ្គល ណាម្នាក់ទើបខ្ញុំលុបវាចោលនេាះទេ ព្រេាះចារិក ឥរិយាបថ ប្រជាជន កម្ពុជា មិនមែន ឈ្លើយ ព្រហើន កោងកាច អញ្ចឹងទេ ខ្ញុំប..ង្ខំចិត្តធ្វើវាទ្បើងដោយសារ មាន បុគ្គល ប៉ុន្មានអ្នក មានចេតនា រុញខ្ញុំអោយខ្ញុំធ្លាក់ចូលទៅក្នុង ជំងឺ depression + Panic ម្តងទៀត ដោយគ្រាន់តែខ្ញុំចំណាយថវិកា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនឹងពេលវេលាព្យាបាលវាអោយមក ប្រក្រតី ដូច សភាពដើមវិញ ដល់ទៅ ជិត បីឆ្នាំ ហើយបុគ្គលដែលមានចេតនា រុញខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងជំងឺ depression + Panic នឹង ពួកគាត់ក៏ដឹងស្រាប់ អំពីការងើបចេញពីជំងឺ៏កំបាកមួយេះរបស់ខ្ញុំ ដោយចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំ ខាតទាំង ថវិកា គាំងទាំងមុខរបរកាងារ ជាចុងក្រោយក៏សុំអភ័យទោ..សទៅលើបងប្អូនទាំងអស់ដែល មានវត្តមាន ក្នុង ប្រព័ន្ធsocial media នឹង សមីខ្លួ..នដែលទទួលរងគ្រេាះ សំដីអសុរេាះពីខ្ញុំបាទ TO_SENG ពិបាកបំផុតគឺត្រូវប..ង្ខំចិត្ត ស្អប់មនុស្សដែលខ្លួ..នអែងតែងតែគោរពស្រទ្បា..ញ់ hmmmmmmm សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា នឹង យល់អំពីខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដឹងបានដឹង ហើយបើដឹងច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្មាស្ទើរតែមិនជឿថាមាន ឪពុកម្តាយ បែបនឹងនៅលើពិភពលោក និយាយរូម បំផ្លាញជី..វិ..តកូនខ្លួ..នអែង ដោយផ្ទាល់ដៃ តាំងពី គ្នាដឹងក្តី ដល់អីលូវនៅតែ បំផ្លាញ គ្មានគុណលើកូនហើយ បំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងដែលជា កំលាំងញើសឈា..មដែលកូនប..ង្កើតខ្លួ..នអែងខំប្រឹងទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើការទាំងឈឺ និយាយអោយខ្លី ឪពុកកម្តាយ តិ..រ..ច្ឆា..ន បំផុតនៅលើពិភពលោក បោកប្រាស់គេគ្រប់គ្នា ហើយយកការគាំងបេះដូង នឹងទឹកភ្នែក មកសំដែង កូនគាត់ល្អស្ទើរតែទាំងអស់ តែចម្លែកអីតែ ពីនាក់គាត់បំផ្លាញកូនមិនអស់ចិត្

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត បំផ្លាញគេ បំផ្លាញអែងទៀត ល្អស្តាប់ដែរ កូនបំណុល ដៀលម្ចាស់បំណុលថា កាពូជពួកអារហេមរហាម អែងនឹងមានស្អី តែអ្នកក្ររហេមរហាមមានសម្ថភាពរកលុយអោយពួកអ្នកមានតែសំបកក្រៅបោក ខ្ចីបានគឺចប់ អាណាអ្នកខ្ចី អានឹង អ្នកទទួល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំមិនទទួលដឹង ចប់ នេះជាសំដី អ្នកមានគុណលោក ណុបបាយ៉ារិទ្ធ អុះមួយទៀត លោកណុបបាយ៉ារិទ្ធ បានព្យាយាមសំលាប់ខ្លួ..នតាមចាំដូចជា5ដងតែអត់ស្លា..ប់ ដោយសារ ស្នាដៃ អ្នកមានគុណទាំងពីររបស់លោកផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post