ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តអ្នកអានខ្លះបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកជុំវិញបទAre You Okរបស់កំពូលតារាចម្រៀងដែលជាគ្រា..ប់ពេជ្រ របស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រា កញ្ញាតន់ ចន្ទសីម៉ា។ គ្រាន់តែTrailer នៃMVបទ Are You Ok

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលទិញសិទ្ធិអស់១២០០០ដុល្លាចេញមកភ្លាមក៏ផ្ទុះការរិះគន់កក្រើកមេឃរំជួយដី ដោយសាតែឈុតឆាកនៃMVនេះមានប្រើកាំ..ភ្លើ..ងនៅក្នុងថ្នាក់ ដែលមើលទៅហាក់មិនសមទំនង។ ដោយឡែកក្រោយពេលទទួលរងនៅការរិះគន់រួចមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបអ្នកឩកញ្ញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រាបានបញ្ជាអោយលោក យឹម តាស្រង់ ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកនិពន្ធប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ី អោយលុបtrailerនោះចោលវិញទាំងទីកតុកនិងយូធូប ហើយពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាងនិងកែតម្រូវឡើងវិញ។ ក្រោយពីត្រួតពិនិត្យនិងកែតម្រូវឡើងវិញរួចមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបមកដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាក៏បានបញ្ចេញMVនៃបទAre You Okឡើងវិញ ជាមួយនិងការផលិតMVដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ទស្សនាហើយជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ ដល់ថ្នាក់មានបរទេសនិងខ្មែរយើង ជាច្រើននាក់សរសើរMVនៃបទចម្រៀងនេះមិនដាច់ពីមាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបទAre You Ok របស់តន់ ចន្ទសីម៉ានៅពេលនេះបានបំបែ..កកំណត់ត្រាអ្នកមើលច្រើនជាងគេត្រឹមរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង ដែលកាលមុនមានបទរបស់វណ្ណដាគឺTime To Rise ឥលូវនេះមានបទរបស់តន់ ចន្ទសីម៉ា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើគិតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បទ Are You Ok របស់កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ាមានអ្នកទស្សនាសរុបដល់ជាង៥លានដងទៅហើយ ពិតជាមិនគួរអោយជឿនោះទេដោយចេញមិនទាន់បានមួយថ្ងៃស្រួលបួលផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post