ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រហែលជាប្រិយមិត្តអ្នកអានខ្លះបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកជុំវិញបទAre You Okរបស់កំពូលតារាចម្រៀងដែលជាគ្រា..ប់ពេជ្រ របស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រា កញ្ញាតន់ ចន្ទសីម៉ា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែTrailer នៃMVបទ Are You Ok ដែលទិញសិទ្ធិអស់១២០០០ដុល្លាចេញមកភ្លាមក៏ផ្ទុះការរិះគន់កក្រើកមេឃរំជួយដី ដោយសាតែឈុតឆាកនៃMVនេះមានប្រើកាំ..ភ្លើ..ងនៅក្នុងថ្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមើលទៅហាក់មិនសមទំនង។ដោយឡែកក្រោយពេលទទួលរងនៅការរិះគន់រួចមក ទើបអ្នកឩកញ្ញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រាបានបញ្ជាអោយលោក យឹម តាស្រង់ ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកនិពន្ធប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយលុបtrailerនោះចោលវិញទាំងទីកតុកនិងយូធូប ហើយពិនិត្យមើលចំណុចខ្វះខាងនិងកែតម្រូវឡើងវិញ។ ក្រោយពីត្រួតពិនិត្យនិងកែតម្រូវឡើងវិញរួចមក ទើបមកដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាក៏បានបញ្ចេញMVនៃបទAre You OkឡើងវិញជាមួយនិងការផលិតMVដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាហើយជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ ដល់ថ្នាក់មានបរទេសនិងខ្មែរយើង ជាច្រើននាក់សរសើរMVនៃបទចម្រៀងនេះមិនដាច់ពីមាត់។ ដោយឡែកបទAre You Ok របស់តន់ ចន្ទសីម៉ានៅពេលនេះបានបំបែ..កកំណត់ត្រាអ្នកមើលច្រើនជាងគេត្រឹមរយៈពេលខ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលកាលមុនមានបទរបស់វណ្ណដាគឺTime To Rise ឥលូវនេះមានបទរបស់តន់ ចន្ទសីម៉ា។ បើគិតមកដល់យប់ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បទ Are You Ok របស់កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ាមានអ្នកទស្សនាសរុបដល់ទៅជិត០៦លានដង ពិតជាមិនគួរអោយជឿនោះទេដោយចេញមិនទាន់បានមួយថ្ងៃស្រួលបួលផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានឃើញបទចម្រៀងរបស់ខ្លួ..នបំបែ..កកំណត់ត្រាបែបនេះស្រាប់តែ តន់ ចន្ទសីម៉ាលើកឡើងបែបនេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានតែម្រាមដៃដប់អរគុណចំពោះបងប្អូនដែលគាំទ្រនិងមិនដែលលែងដៃពីក្មេងស្រីម្នាក់នេះ ការរិះគន់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនកន្លងមកខ្ញុំប្រឹងប្រែង សុំកែតម្រូវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់និងការគោរព ហើយគោរពអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំង បំផុត រំភើបហួស..ពីរំភើប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post