ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកក្រោយពេលដែលកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្សបានបញ្ចេញMVដ៏ខ្លីនៃបទចម្រៀងមួយបទមានចំណង់ជើងថា វីរៈនារី កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ អ្វីដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងMVដ៏ខ្លីនេះគឺឈុតឆាកនៃការតែងខ្លួ..នលក្ខណៈបុរាណរបស់កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស..ពិតជាប្លែកនិងបានលើកកំពស់តម្លៃនៃសំលៀកបំពាក់បុរាណរបស់ខ្មែរយើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះកញ្ញា ទេព បូព្រឹក្សក៏បានលើកឡើងថា TBP - ‘Top Of The Lady’ ( វីរនារី ) M/V TEASER #1 មហិច្ឆតា និងភាពអស្ចារ្យនៃ កេរ្តិ៍ ដំណែល បុព្វបុរស បុព្វការី ខ្មែរគឺបាន បន្សល់ ទុក នូវ ភាពអស្ចារ្យ និង មហាសាល ក្រៃលែង នេះគឺជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាតព្វកិច្ច របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាកូនខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងការចូលរួមរក្សានិង បង្ហាញ ទៅ កាន់អម្បូរមនុស្ស ទូទាំង ប្រទេស ទូទាំង ទ្វីប ទូទាំង ពិភពលោក អោយបានឃេីញអំពី ការ បន្សល់ ទុក នូវ កេរ្តិ៍មរតក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដ៏ មហិមា ដែលសូម្បីតែមាស ទំហំ ប៉ុន ភ្នំ ក៏មិនអាចប្រៀបបាន ហេីយ រឹតតែ មិនអាច នឹងយក មក កាត់ ថ្លៃបាន ដោយសេចក្តីដឹងគុណ ចំពោះ មាតាបិតា ថែរក្សាដែនដី សុវណ្ណ ភូមិ ជាម្ចាស់ ដ៏ ប្រាកដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនសូមថ្វា..យនូវ ស្នាដៃនេះទុកជា សារក៏ដូចជាការបំផុសបំផុល ដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបមិនថានៅទីនេះឬកូនខ្មែរដែលនៅទីណាអោយតែមានឈា..ម ជាខ្មែរអោយបានដឹងថានេះជា សមិទ្ធផល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលកេីតចេញពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កូនខ្មែរម្នាក់នេះមុននឹងបិទភ្នែក ត្រឡប់ ទៅឋានវិញកូនក៏បានធ្វេីរឿង គប្បី ដេីម្បីមាតាបិតានិងដេីម្បីដូនតាហេីយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំេណរចុងក្រោយនេះសម្រាប់ វីរនារី ទូទាំង សកល ចូលចាំ ថា អ្នកគឺជា មាតា អ្នក គឺជា ស្តេច អ្នកគឺជា មេទ័ព អ្នកគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធ ដ៏ អង់អាច ចូលអ្នកមេីលអោយឃេីញនូវតម្លៃដ៏ អស្ចារ្យ របស់អ្នក ដោយក្តីស្រលាញ់ពីខ្ញុំ ទេព បូព្រឹក្ស បុត្រីនៃ បុព្វបុរស ខ្មែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post