ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូ​ដណ្ដឹង​របស់អាម៉ីបានបង្ហោះសារដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅដោយគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយថា សូមជួយបងស្រីខ្ញុំផងបងប្អូន ខ្ញុំបាទ សម្បត្តិ មធូរ៉ា ជាប្អូនប្រុសប..ង្កើតរបស់ឈ្មោះ សម្បត្តិ លក្ខិណា ដែលជាជ..ន..រ..ង..គ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ប៉នប៉ងរំ..លោ..ភសេ..ព..ស..ន្ថ..វៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 នៅក្នុង ភូមិជ្រៃធំ ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបាទសូមគោរពស្នើសុំ ឯកឧត្តមស្នងការ ឈឿន សុចិត្ត ស្នងការនៃស្ន..ង..ការ..ដ្ឋា..ន..ន..គ..រ..បា..លខេត្តកណ្ដាលមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍ និងជួយរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ជូនបងស្រីខ្ញុំ និងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្នុងក..រ..ណីខាងលើនេះផង ព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានចំណាត់ការអ្វីនៅឡើយទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបងស្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពគឺស្ងប់ស្ងាត់គ្មានដំណឹងអ្វីទាំងអស់មកបងស្រីរបស់ខ្ញុំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុ..ត្តិ..ធ..ម៌គឺមានសម្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំ ព្រោះពេលនេះស្ថានភាពស្មារតីរបស់គាត់គឺមានការប៉ះពាល់ជាខ្លាំង ក្រោយទទួលហេតុការណ៍ខាងលើមកលើរូបគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមស្នងការខេត្តមេត្តាជ្រាប និងជួយដល់បងស្រីរបស់ខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថា ឯកឧត្តមស្នងការ លោកប្រកាន់គោលជំហរបម្រើរាស្រ្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងបំពេញតួនាទីរបស់លោកកន្លងមកល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តមានភាពសប្បាយរីករាយដែលមានលោកជាស្នងការក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះខ្ញុំ និងក្រុមគ្រួសារ គឺមានតែលើកម្រាមដៃដប់ស..ពះសុំយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ពីឯកឧត្តមស្នងការជួយបងស្រីរបស់ខ្ញុំផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយ Share សារមួយនេះផងដើម្បីជួយរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ឲ្យបងស្រីខ្ញុំ...ដោយក្ដីគោរពពីខ្ញុំ និង គ្រួសារ  (បងស្រី!! ប្អូននឹងរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ជូនបង បងត្រូវរឹងមាំ និងថែរក្សាសុខភាពរបស់បង កុំគិតច្រើន!! បងនឹងទទួលបានភាពយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ឆាប់ៗនេះ!!)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post