ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះប្អូនប្រុសរបស់ ដេននីក្វាន់និងនាងផ្ទាល់បានបង្ហោះសារដ៏គួរអោយភ្ញាក់់ផ្អើលមួយលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ពួកគេដោយរៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការបោកប្រាស់របស់លោក ចាន់ មករា ម្ចាស់ការ៉ាស់លក់រថយន្តល្បីប៊្រេនCMR ដែលជាអតីតសង្សារចាស់របស់ ដេននីក្វាន់(បែ..កគ្នាប្រមាណជា០២ឆ្នាំហើយ) នៅទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង១០ម៉ឺនដុល្លា នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ដេននីក្វាន់ផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះប្អូនប្រុសដេននីក្វាន់និងនាងផ្ទាល់បានរៀបរាប់ថា ឆាប់ចេញមុខមកដោះស្រាយរឿងលុយរបស់ខ្ញុំជាបន្ទាន់លោក Chann Makara ការរត់គេចមិនមែនជាដំណោះស្រាយឫចង់អោយខ្ញុំឡាយបកអាក្រាតធាតុពិតរបស់លោក?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្គាល់មុខ តែមិនស្គាល់ចិត្ត ការគេចខ្លួ..នមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេ ឆាប់ចេញមុខមកដោះស្រាយមកទាន់រឿងមិនទាន់ផ្ទុះខ្លាំង។សូមលោកចាន់ មករា (Chann Makara) ចេញមុខមកដោះស្រាយ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងបោកលុយជាងដប់មុឺនដុល្លា ដែលជាលុយសុទ្ធ គេចខ្លួ..នធ្វើអី? ឆាប់ចេញមុខមកដោះស្រាយមក កុំអោយមានរឿងល្បីអី ទុកកិត្តិយសលោកឯងរកសុីទៅថ្ងៃក្រោយផង ខ្ញុំទុកពេលអោយច្រើនថ្ងៃហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្ងល់ណាស់ដើរបោកលុយគេគ្រប់គ្នា តើយកលុយគេទៅណា? បើគិតជាលុយគឺច្រើនណាស់ យកលុយហើយរត់គេចបាត់ស្រមោលឈឹង គិតថាគេចផ្លូវច្បា..ប់រួចដែរ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្អែកនេះខ្ញុំនឹងឡាយនិយាយពីជនបោកប្រាស់ម្នាក់នេះ ចង់ដឹងថាល្បិចកលសា..ហា..វយ៉ាងណានោះបងប្អូន នឹងបានដឹងហើយស្ទើរតែមិនជឿថាសា..ហា..វដល់ថ្នាក់ហ្នឹងស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សា..ហា..វពេកហើយ បោកលុយពុកម៉ែខ្ញុំ បោកលុយបងស្រីខ្ញុំ2នាក់ បោកលុយប្អូនប្រុសខ្ញុំ បោកលុយខ្ញុំ និយាយអោយចំបោកមួយពូជ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទិញឡានតម្លៃជាងដប់មុឺន$ ជិះសុខៗ គេមកដកហូតឡាននឹងថាជារបស់គេ ដល់មើលឯកសារក្លែ..ង..ក្លា..យទាំងអស់ទាំងដែលទិញលុយសុទ្ធមិនខ្វះមួយរៀល សា..ហា..វណាស់Chann Makara ឃ្លាំងCMR។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះ ដេននីក្វាន់ក៏បានចេញឡាយវីដេអូរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវខ្លះៗជុំវិញមូលហេតុដែលបណ្ដាលអោយគ្រួសាររបស់នាងនិងនាងផ្ទាល់ចាញ់បោកអតីតសង្សាររបស់នាងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបែបនេះ។តែការរៀបរាប់នេះដេននីក្វាន់ប្រាប់ថាគឺចោះៗសិនទេ ចាំពេលនាងឡាយបកស្រាយជាមួយបងស្រីរបស់នាងចាំនាងលំអិតជាងនេះអោយបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់។ដូច្នេះទោះមិនបានលំអិតខ្លាំងតែយើងក៏បានដឹងដំណើរសាច់រឿងដែលបណ្ដាលអោយចាញ់បោកគេដែរ។ដូច្នេះចង់ជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post