ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងលោក វ៉ាឌី ហេឡេនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកដោយរៀបរាប់ថា មេតុងទីន Mrr Heng ម្នាក់នេះបានរត់ចោលស្រុក ដែលបានបោកលុយគេអស់សរុបជិត 40មុឺន$ ក្នុងនោះរួមមានទាំងខ្ញុំផងដែរ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរងគ្រោះនឹង ធ្ង..ន់ធ្ងរជាងខ្ញុំទៀត សូមចេញមុខមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ កុំទៅបាត់ស្ងាត់ឈឹងចឹង គេនឹកគ្រប់គ្នា bro Heng . សូមជួយ Share ផងអោយគេបានស្គាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអស់តែជាង 4000$ ទេតែអាណិតអ្នកផ្សេងៗអស់ ជិត 10មុឺន$ . ផុស high show ផុសជេរគេដល់ហើយថោកខ្លួ..នឯង  ចង់ Live អោយគេស្តាប់ voice វាណាស់ ថាវានិយាយលូយប៉ុណ្ណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកអតីតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោន អ្នកនាង សាសាក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងផងដែរនៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ដោយនាងបានរៀបរាប់ថា ខ្ញុំយំនេះព្រោះខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួ..នអែង ដែលទុកចិត្តពួកម៉ាក់អស់ពីពោះ តែចុះក្រោយទៅចោលខ្ញុំគ្មានស្រណោះអីបន្ដិច ទាំងដែរដឹងគ្រប់យ៉ាង 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាខ្ញុំកំពុងតែពិបាក ហេីយពិបាកខ្លាំង ហេងអេីយចូលខ្លួ..នមក ខ្ញុំត្រូវកាអ្នកដោះស្រាយរឿងលុយរបស់ខ្ញុំ មិនមែនលុយតុងទិនដូចពួកបងបងទេ គឺលុយសុទ្ទជិត100kតែម្ដង សង្ឃឹមអ្វីដែរអ្នកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំ ថានឹងដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហា មិនថាមានរឿងអីកេីតឡេីងទេ ខ្ញុំត្រូវមេីលកូននឹងប្អូនៗៗខ្ញុំទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកក៍ដឹងដែរ ពេលដែរអ្នកត្រូវកាលុយ ខ្ញុំសុខចិត្តយកនាឡិកាពេជ្រទៅបញ្ចាំអោយទៀត គួរតែនឹកដល់ពេលនឹងផងហេង ខ្ញុំដេកមិនដែរលក់ទេតាំងពីអ្នករត់បាត់ដំណឹងសូន្យឈឹង អ្នកឃេីញគាត់ជួយទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផងណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាកក្រឡេកទៅមើលគណនីបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកមួយទៀតឈ្មោះ Amm Povក៏បានបង្ហោះសារផងដែរនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយរៀបរាប់ថា បេីនៅរស់ចូលខ្លួ..នមកដោះស្រាយមក  ទាំងលុយក្រៅនឹងលុយតុងទីននឹង  ចង់រត់ទៅដល់ណា ? យកលុយគេទៅគ្រប់ៗគ្នា គិតត្រួសត្រួស 50មុឺន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 បេីនៅធ្វេីជាមនុស្ស ចូលខ្លួ..នមកដោះស្រាយមក គេគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អ ទុកពេលអោយយេីង តែយេីងហេតុអីមកបិតផ្លូវខ្លួ..នឯងដោយវិធីនឹង   ខំទុកចិត្ត ខំអាណិតដែលកំពុងពិបាក ខំជួយ នេះហេីយ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំមេីលមនុស្សតែសំបកក្រៅ ប្រេនៗ ហាយសូរណាស់ ឡូយណាស់ ល្អណាស់នៅមុខយេីង ចង់ប្រាប់ថាយកលុយគេទៅរស់នៅនឹងក្តៅក្រហាយ គ្មានក្តីសុខទេ Mrr Heng

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post