ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបានដឹងថាចែដាណាបែ..កបាក់គ្រួសារស្រាប់តែពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបងស្រីប..ង្កើតរបស់ចែដាណាអ្នកនាង ទ្រី សុផានិតបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងដោយរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជី..វិ..តគ្រួសារតែងជួបបញ្ហា ចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះ ទោះបីបងស្រីគ្មានសមត្ថភាពជួយអ្វីប្អូនស្រីបាន តែបងសុំឈផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីចម្ងាយ ស៊ូៗប្អូនស្រី រឿងកន្លងមកធ្វើអោយបងស្រីមានវិប្បដិសារី ឈា..មខាប់ជាងទឹកតែអ្វីដែលហួសជាមេរៀន សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកយើងនិង.........។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជី..វិ..តដែលជាកូនកំព្រាពេលពិបាកចិត្តគ្មានម្ដាយឪពុកនៅក្បែរមិនបានឱបម្ដាយយំដើម្បីឲ្យធូរចិត្តបងស្រីដឹងច្បាស់ព្រោះពេលបងស្រីពិបាកចិត្តមិនដឹងនិយាយបញ្ចេញអារម្មណ៍និងយំប្រាប់អ្នកណាអារម្មណ៍មួយនេះវាពិបាកណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងពីម្សិលមិញមកទល់ពេលនេះបងស្រីដេកមិនលក់គិនតែប្អូនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្អូនស្រីថានៅមានបងស្រីម្នាក់នេះណា ស្រលាញ់ប្អូនៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងស្រីឈឺចាប់ណាស់បារម្ភរហូតមក ព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបប្អូនឃើញស្រលាញ់គ្នា មានសុភមង្គលបងស្រីសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះគិតថាប្អូនស្រីបានសុខបងស្រីខុសមួយតែព្រួយពីប្អូនរយពាន់ដងប្អូនស្រីខ្ញុំខុសអីវៃធ្វើបាបគាត់យ៉ាងនេះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះស្រាប់តែអ្នកនាង ទ្រី សុផានិតបានទៅដល់ហាងរបស់ចែដាណាផ្ទាល់ថែមទាំងបានទិញមាសនៅហាងចែដាណារួចរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទិញកាដូឆ្នាំថ្មីអោយកូនស្រីពៅកូនស្រីកុំឈឺច្រើនណាឆ្នាំថ្មីមានសុខភាពល្អណាកូន ហើយជូនពរអោយម៉ាក់មិងរបស់កូនឈ្នះអស់មារសត្រូវ ស៊ូៗប្អូនស្រីឆ្នាំថ្មីសូមអោយមានតែរឿងល្អៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post