ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍គគីរសហការណ៍ជាមួយកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿ..ង..ញៀ..នស្រុកដោយបានឃាត់ខ្លួ..នជ..ន..ស..ង្ស័..យ១០នាក់! ខេត្តកណ្តាល!លោកមាស បញ្ញានាយប៉ុស្តិ៍គគីរបានឲ្យដឹងថា!ដោយមានការបញ្ចាពីលោកវរសេនីយ៍ឯកព្រុំសំណាងអធិការស្រុកកៀនស្វា..យនិងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍គគីរបានសហការណ៍ជាមួយកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿ..ង..ញៀ..នស្រុកបានឃាត់ខ្លួ..នជ..ន..ស..ង្ស័..យ១០នាក់ដែលកើតហេតុនៅ ថ្ងៃទី៣០ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១២ និង១០នាទី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅត្រង់ចំណុចភូមិតារាបដូនសឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្ដាល។ លោកមាសបញ្ញាបន្តថា!ជ..ន..ស..ង្ស័..យមានគ្នាចំនួន១០ នាក់(ឃាត់ខ្លួ..ន)។ ១/ ឈ្មោះ ពង្ស សុភារះភេទប្រុសអាយុ ១៥ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅ ភូមិតារាបដូនស ឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល (ឃាត់ខ្លួ..ន) ២/ឈ្មោះ សឿន ចិន្តា (ហៅចិន) ភេទប្រុសអាយុ ២២ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅភូមិចន្លក់ក្រៅ ឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣/ឈ្មោះមុឺន គឹមសៀង ភេទប្រុសអាយុ ១៥ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅភូមិរទាំងឃុំភូមិធំស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល ឃាត់ខ្លួ..ន។ ៤/ ឈ្មោះទុំ បូរ៉ា(ហៅទក) ភេទប្រុសអាយុ ៣៤ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅភូមិចន្លក់ក្រៅ ឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃាត់ខ្លួ..ន ៥/ ឈ្មោះពាង ធារ៉ា(ហៅជរ័) ភេទប្រុសអាយុ ១៦ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅភូមិតារាបដូនសឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល។ ឃាត់ខ្លួ..ន ៦/ឈ្មោះគង់ ដារីមភេទប្រុស អាយុ១៥ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរមិនពិត មានទីលំនៅភូមិ កំរៀងសង្កាត់កន្ទោកខណ្ឌកំបូលឃាត់ខ្លួ..ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧/ឈ្មោះហុីម ចេងហុង ភេទប្រុសអាយុ ១៥ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅភូមិអង្គពពាយ សង្កាត់ក្រាំងម្កាក់ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ឃាត់ខ្លួ..ន។ ៨/ ឈ្មោះសុង សុខៃភេទប្រុស អាយុ១៦ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរមិនពិត មានទីលំនៅភូមិកោះប្រាក់ឃុំភូមិធំស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល ឃាត់ខ្លួ..ន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩/ឈ្មោះឆេង ណារ៉ាក់ ភេទប្រុសអាយុ ១៨ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតមានទីលំនៅភូមិតារាបដូនស ឃុំគគីរស្រុកកៀនស្វា..យ ខេត្តកណ្តាល ឃាត់ខ្លួ..ន។ ១០/ឈ្មោះអ៊ុក ស្រីខួចភេទស្រី អាយុ១៧ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិពិតមានទីលំនៅភូមិយកបាត្រសង្កាត់ក្បា..លកោះខណ្ឌច្បារអំពៅ ក្រុងភ្នំពេញ ឃាត់ខ្លួ..ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះវត្ថុតាងចាប់យករួមមាន: ១/ថ្នាំ..ញៀ..ន(ម៉ាទឹកកក)ចំនួន ០៩កញ្ចប់ តូច០៨កញ្ចប់ មធ្យម០១កញ្ចប់ ២/សំភារៈ ប្រើប្រាស់ ថ្នាំ..ញៀ..ន មួយចំនួន ៣/ ទូរស..ព្ទ័ ០២គ្រឿង។ លោកនាយប៉ុស្តិ៍បន្តទៀតថា! នៅមុនពេលកើតហេតុខាងលើមានប្រជាពលរដ្ឋល្អបានរាយការណ៍មកកំលាំងប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលគគីរថានៅចំនុចផ្ទះ ឈ្មោះពង្ស សុភារះ ភេទប្រុសកំពង់តែធ្វើសកម្មភាពជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំ..ញៀ..ន ក្រោយពីទទួលបានពត៌មានភ្លាមកំលាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលគគីរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហការណ៍ជាមួយកំលាំងប្រឆាំងបទល្មើ..សគ្រឿ..ង..ញៀ..នស្រុកបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុ ហើយឃាត់ខ្លួ..នជ..ន..ស..ង្ស័..យចំនួន១០នាក់ ខាងលើជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើការឆែកឆេរ បានរកឃើញម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាស..ង្ស័..យជាសារធាតុញៀន(ម៉ាទឹកកក)ចំនួន ០៩កញ្ចប់ តូច០៨កញ្ចប់ មធ្យម០១ កញ្ចប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្រោមគូទ ឈ្មោះសឿន ចិន្តា(ហៅចិន) និងសំភារះប្រើប្រាស់ថ្នាំ..ញៀ..នមួយចំនួនរួចសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួ..នជ..ន..ស..ង្ស័..យខាងលើរួមនិងវត្ថុតាងយកមកផ្នែកប្រឆាំងបទល្មើ..សគ្រឿ..ង..ញៀ..នស្រុកដើម្បីសួរនាំ។ នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចកិច្ចជ..ន..ស..ង្ស័..យ ឈ្មោះសឿន ចិន្តា(ហៅចិន) បានឆ្លើយសារភាពថាថ្នាំ..ញៀ..នខាងលើពិតជារបស់ខ្លួ..នប្រាកដមែនដែលឈ្មោះ និន ភេទប្រុស (មិនស្គាល់ត្រកូលនិងមិនស្គាល់ទីលំនៅ ) បានផ្ញើរអោយខ្លួ..នដើម្បីយកមកចែកចាយបន្ត ។ ក្រោយពីសួរនាំចប់បានបញ្ជូនខ្លួ..នជ..ន..ស..ង្ស័..យរួមទាំងវត្ថុតាងមកអ..ធិ..ការ..ដ្ឋា..ន..ន..គ..រ..បា..លស្រុកកៀនស្វា..យដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនិតិវិធី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post