ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ លោកស្រី ទ្រីដាណាបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីជួបជុំដៃគូអាជីវកម្ម និងអ្នកលក់ខ្លាំងប្រចាំក្រុមហ៊ុន ដាណា ទ្រី ដោយកម្មវិធីជប់លៀងនេះមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំណាងចែកចាយរបស់ចែដាណាជាច្រើននាក់បានចូលរួម ជាពិសេសមានការចូលរួមពីតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺអ្នកនាង ពេជ្រ សោភានិងសួស វីហ្សា ហើយក៏មានបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនចូលរួមផងដែរដូចជាពូចក់និងភរិយារបស់គាត់ជាដើម។ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពិធីជប់លៀងនោះលោកស្រី ទ្រីដាណាក៏បានចា..ក់ក្បាច់រាំលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយនិងតំណាងចែកចាយរបស់លោកស្រី ពោរពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយរីករាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកគ្រាន់តែលោកស្រី ទ្រីដាណាចា..ក់ក្បាច់រាំសោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតូចបានមកទើសលោកស្រី រឿងចា..ក់ក្បាច់រាំនោះ ឃើញបែបនេះលោកស្រី ទ្រីដាណាសែនហួសចិត្តហើយលោកស្រីក៏ឡាយវីដេអូរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនចង់ប្រាប់បងប្អូនចឹង ខ្ញុំចាយលុយនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយខ្ញុំរាំអត់បានឫ? ថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំសៀតចូលតិចៗទៅកុំអោយបានចិត្តពេកអ្នកនិយាយ អ្នកនិយាយពេលខ្លះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​និយាយគេអត់ដឹងខ្លួ..នឯងអង្ករនៅណាឆ្នាំងនៅណាទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយតិច យកអាពេលវេលាដែលនិយាយអោយគេនិង ពេលវេលារិះគន់គេ ពេលវេលាដែលតាមដានជី..វិ..តគេនិង យកទៅមើលBusinessខ្លួ..នឯងទៅ មើលអាជីវកម្មខ្លួ..នឯងអោយដើរល្អ លុយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លំហូរលុយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអោយមានលុយហូរចូលផ្ទះច្រើន។ ចំណែកខ្ញុំវិញរាល់ថ្ងៃគឺលុយខ្ញុំហូរចូលច្រើនមែនទែនគ្រាន់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹង។ សួរពីមូលហេតុថាចេះ ម៉េចបានពីមុនអត់សប្បាយ ឥលូវសប្បាយ ពីមុនសប្បាយដូចគ្នា ​ប៉ុន្តែពីមុនចាស!លក្ខណៈថាប្រឹងខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងការសប្បាយមានដែនកំណត់ ពេលខ្លះយើងនៅជាមួយនិងមនុស្សដែលចិត្តអត់ដូចគ្នា យើងសប្បាយអត់កើត មានសំពាធច្រើនចឹងសប្បាយអត់កើតទេ។ រាំមិនទាន់អស់ចិត្តផងនិយាយមែន ហាងគេបិទម៉ោង09តែកម្មវិធីខ្ញុំបិទម៉ោង08 រាំមិនទាន់អស់ចិត្តផង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគ្រាន់តែខ្ញុំរាំសោះក៏ទើសខ្ញុំម្លេះ សួរចេះខ្ញុំរាំដោះអាវមែន?ក្នាញ់តើស គ្រាន់តែគេរាំសោះក៏រិះគន់គេដែរ។ម៉េចចង់អោយមួយឆាកជី..វិ..ត និងអ្នកមានថ្លៃថ្នូរនិងអត់ចេះរាំអត់ចេះរែកអីទេហី ខ្ញុំអត់ចេះសម្ដែងទេគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹង។ដូច្នេះចង់ជ្រាបអោយ កាន់តែលំអិតថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post