ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានដ៏កក្រើកកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ជុំវិញរឿងរ៉ាវឆេះក្លឹបស្លា..ប់មនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបរហូតទៅដល់០៣នាក់ដោយសារតែទុស្សេខ្សែភ្លើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្នកស្លា..ប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមបីនាក់នោះមានឈ្មោះ ឈឿន សំណាងត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំពិធីសែនព្រេនរៀបការជាមួយនិងព្រាយក្រឡាភ្លើងដោយជឿជំ​​នឿអ​​រូបិយថាជនរ​​ង​​គ្រោះដែលស្លា​​​ប់ក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្តាលមកពីព្រា​​យក្រឡាភ្លើងនៅក្នុងទីនោះជាអ្នកធ្វើទាល់តែរៀបការជាមួយព្រាយនោះទើបគេព្រមដោះលែងព្រលឹងរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលបានជ្រាបនៅហេតុការណ៍សែនព្រេនជាមួយព្រាយបែបនេះរួចមកទើបលោកគ្រូមហាជុំបានឡាយវីដេអូបកស្រាយចំពោះរឿងខាងលើនេះដោយពន្យល់ខ្លះៗធ្វើអោយមហាជនស្ដាប់ហើយព្រឺក្បា..លតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោកគ្រូមហាជុំបានរៀបរាប់ថាលោកគ្រូសូមបកស្រាយប្រាប់ថា ព្រាយក្រឡាភ្លើងមិនដែលមកយាយីជាមួយនិង មនុស្សលោកយើងនោះទេ។ព្រាយក្រឡាភ្លើងគាត់ យាយីតែជាមួយនិងស្រ្ដីដែលសម្រាលកូន នេះនិយាយរឿងព្រាយនិយាយអោយច្បាស់ ជាមួយរឿងផ្សេងគាត់អត់ពាក់ពន្ធ័ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់និយាយជម្រាបជូនកូនៗថា ក..រ..ណីបុរសនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគឺ ជាក..រ..ណីមួយពីព្រោះថានៅកន្លែង ដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុង ក្លឹបនិងបើតាមផ្លូវក្នុងគេបំភ្លឺគឹមានមែន មានមនុស្សដែលធ្លាប់ស្លា..ប់ នៅទីនោះហើយក្លាយទៅជាជើងកប ពាក្យថាជើងកបនេះគឺនៅតាមស្ពាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតាមផ្លូវ នៅតាមកន្លែងណាក៏វានៅដែរ ហើយកាលណាវាស្លា..ប់ដោយតៃ..ហោ..ង ស្លា..ប់ហើយព្រលឹងវិញ្ញាណបោះវា នៅចាំយកអ្នកដទៃទៀត ពេលអ្នកដទៃទៀតស្លា..ប់ដែរ បានព្រលឹងនោះចាកចេញទៅ។ ចឹងក..រ..ណីប្អូនប្រុសមួយនៅសៀមរាបក៏ក..រ..ណីដូច្នេះដែរគឺជើងកបមិនមែនព្រាយក្រឡាភ្លើងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើងកបនោះបានមកយកប្អូនប្រុសនោះអោយស្លា..ប់ទៅហើយអោយប្អូនប្រុសនិង នៅកាន់កន្លែងនិងដដែលជើងកបនោះគេក៏ចេញទៅ។ ហើយអ្នកដែលមកពន្យល់ អ្នកដែលមកចូលរូបនិងមិនមែនជាព្រាយនិងទេ គឺជាពួកអមនុស្សដែលឆ្លៀតឱកាស ដែលចង់ទទួលនៅសំណែនក៏ចូលសន្ធឹតនៅក្នុងរូបអ្នកផ្សេងមកអោយ ទៅជាចឹងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបើក្រុមគ្រួសារនេះរៀបមង្គលការអោយស..ព ទៅដល់អមនុស្ស ដល់ពួកជើងកបនេះទៀត ធ្វើអោយគាត់មិនអាចទៅចាប់ជាតិបានខ្ញុំអាណិតណាស់កន្លែងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអីបានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារស..ពនិងគាត់សុខចិត្តរៀបការ វិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់កូនចៅគាត់ ទៅអោយពួកខ្មោច ពួកព្រាយពួកអភូតនេះ ដ៏ពេលចឹងវាធ្វើអោយវិញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលស្លា..ប់ទៅនិងវាអត់បានទៅចាប់ជាតិវានៅវិលវល់ជាមួយនិងខ្មោច ជាមួយនិងព្រាយនិងគេឃុំគ្រងសន្ធឹតព្រោះពួកនិងគេហៅថាពួកឆ្លៀតឱកាស។ដូច្នេះដើម្បីកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post