ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយផ្ទុះរឿងកក្រើកជុំវិញនារីអ្នកលក់ខោអាវអនឡាញម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថាស៊ាន ធារី ទៅស្រវ៉ាយកគ្រូជោគជ័យឈ្មោះ ប៊ុន ផាក ដោយបោះបង់បុរសជោគជ័យដែលតស៊ូជាមួយនាងអស់រយៈពេលជាង០៥ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក៏ត្រូវមហាជនរិះគន់រួចមក ទើបមានមហាជនមួយចំនួនក៏នាំគ្នាស៊ែរវីដេអូចាស់របស់នារីម្នាក់នោះដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០រួចនាំគ្នាខមិនដុតចំៗឡើងហ៊ុយជុកតែម្ដងដោយយើងខ្ញុំនិងថតScreenខមិននោះអោយប្រិយមិត្តបានមើលនៅបន្តិចទៀតនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែមុនចូលទៅមើលខមិនសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វីដេអូនោះនារីឈ្មោះ ស៊ាន ធារីបានរៀបរាប់ដោយលើកទ្រីស្ដីថា ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយអ្នកមានគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្លះនិងអ្នកក្រចូលចិត្តធ្វើអីខ្លះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីមួយអ្នកមានគេចូលចិត្តអានសៀវភៅ តែអ្នកក្រគេចូលចិត្តមើលរឿងភាគ នៅត្រង់នេះចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកមានគេចូលចិត្តអានសៀវភៅចូលចិត្តប..ង្កើនចំណេះដឹង និងភាពអភិវឌ្ឈន៍ខ្លួ..នឯង តែសម្រាប់អ្នកក្រវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអ្វីគេកាន់តែក្រដោយសារតែគេយកពេលវេលា ដែលអភិវឌ្ឃន៍ខ្លួ..នឯងនិងប..ង្កើតចំណេះដឹង យកចំណាយពេលទៅលើរឿងភាគឫក៏គេនិយមហ្វេបុកនិងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ និងយូធូប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យូធូបបើយើងមើលចំកន្លែងល្អៗនិងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួ..នឯងគឺល្អ។ តែបើយើងចូលចិត្តទៅមើលតែចម្រៀង មនោសញ្ចេតនា សេដ អន្លង់អន្លោចdramaអីនិងគឺធ្វើអោយគាត់ខាតពេលវេលា។នាងបានរៀបរាប់ចំណុចជាច្រើនទៀតតែយើងខ្ញុំសូមកាត់ត្រឹមនិងបើប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post