ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នាងខ្ញុំជាម្ចាស់អាខោនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Zeii Pov ដែលប៉ុន្មានថ្ងែនេះមានបងប្អូនជាច្រេីនបានតាមដានពត៌មានរវាងខ្ញុំជាមួយណឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺ កញ្ញា ហុិន ច័ន្នីរ័ត្ន ហេីយដោយមានការសុំអោយបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះពីខាងបងបងសារពត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនផងដែរនោះ !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយដោយមានការវិភាគលេីកទ្បេីងពីបងប្អូនមួយចំនួនដែលពួកគាត់មិនបានដឹងរឿងច្បាស់ថ្ងែនេះនាងខ្ញុំសុំធ្វេីការបកស្រាយអោយបានច្បាស់នឹងលំអិនផងដែរថា. ស..ព្វថ្ងែគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំមានស្រុកកំណេីតនៅស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មានបងប្អូនចំនួន5នាក់ស្រី4ប្រុស1 ដោយបង ហុិន ច័ន្នីរ័ត្ន ជាកូនទី3ក្នុងគ្រួសារហេីយដោយដេីមហេតុបានអោយ កញ្ញា ហុិន ច័ន្នីរ័ត្ន ទៅបងប្អូនជីដូនមួយចិញ្ចឹមនោះ ដោយហេតុផលទី1 គាត់ការហេីយមិនមានកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយត្រូវជាបងប្អូន. ហេតុផលទី2 ដោយកាលនោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលំបាកខ្លាំង ហេតុផលទី3 ដោយសារម្តាយឪពុកចិញ្ចឹមបានសន្យាថាពេល កញ្ញា ហុិន ច័ន្នីរ័ត្នធំនឹងអោយរាប់រកម្តាយឪពុកប..ង្កេីតធម្មតា ប៉ុន្តែពេលយកទៅចិញ្ចឹមហេីយម្តាយចិញ្ចឹមរបស់គាត់បានអោយជួបគាត់ 3ទៅ4ដងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយក៏ធ្លាប់បានចេញចូលផ្ទះម្តាយឪពុកចិញ្ចឹមខ្លះៗដែរ ហេីយបន្ទាប់មកខាងម្តាុយឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គាត់រាងមិនសូវអោយជួបកូនបានញឹកញាប់ដូចកាលពីមុនទៀត . រួចចាំតាំងពីគាត់ធំដឹងក្តីច្រេីនមក ពេលមួយដែលគាត់ក៏បានចូលប្រលងហ្រ្វេសុីជាប់ហេីយការទាក់ទងក៏រាងដាច់ស្រទ្បះពីពេលនោះមក ពេលដែលគាត់មកលេងស្រុកកំណេីតនៅតាកែវម្តាយឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គាត់ក៏មិនអោយម្តាយប..ង្កេីតបានទៅលេងគាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយគាត់ក៏មិនបានអោយកូនមកជួបម្តាុយប..ង្កេីតទ្បេីយទោះជារាប់គ្នាត្រឹមសាច់ញាតិក៏ដោយ ហេីយម្យ៉ាងទៀតផ្ទះម្តាយប..ង្កេីតនឹងម្តាយចិញ្ចឹមប្រហែលជា7ទៅ10គីទ្បូដីពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ.. ហេីយដោយបានមានពាក្យចរចាមរាមថាម្តាយខ្ញុំបានបោះបង់កូនចោលយកទៅដាក់មណ្ឌលកុមារកំព្រារឺលក់កូនអោយគេនោះគឺមិនពិតទាំងអស់ ..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដែលអោយទៅរស់នៅជាមួយព្រោះគិតថាជាបងប្អូនឯងហេីយធូធារក៏សុខចិត្តអោយកូនទៅរស់នៅជាមួយដោយយល់ព្រមទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងភាគីទាំងសងខាងហេីយអាណិតអាសូរព្រោះគាត់គ្មានកូន ហេីយបេីសិនជាអ្នកដ៏ទៃក៏គាត់មិនអោយដែរតែដោយសារជីដូនមួយខាងឪពុកប..ង្កេីតទេីបគាត់សំម្រេចចិត្តអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះចង់អោយកូនរស់នៅបានសុខស្រួលហេីយគេអោយរាប់រកម្តាយឪពុកប..ង្កេីត តែចុងក្រោយគេព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីម្តាយឪពុកប..ង្កេីតដេីម្បីអោយគាត់ស្អប់ ហេីយបំបែ..កគេមិនអោយកូនមករកម្តាយ ស្គាល់ម្តាយ! ពេលនោះខ្ញុំក៏បានព្យាយាមខលឆាតទៅគាត់ដែរគឺរាប់ឆ្នាំហេីយតែគាត់មិនតបរឺសួរនាំមកវិញទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំជឿរថាគាត់ក៏ដឹងរឿងនេះយូរមកហេីយដែរ តែខ្ញុំមិនដឹងថាចិត្តគាត់យ៉ាងមិចទេ.កាលដែលខ្ញុំដាច់ចិត្តផុសនោះក៏ព្រោះគិតថាម្តាយឪពុកចាស់ៗហេីយខ្លាចហួស..ពេលតែប៉ុននោះ! ហេីយជាចុងក្រោយសូមអ្នកដែលមិនបានដឹងរឿងគ្រួសារខ្ញុំសុំកុំវិភាគហេីយសរសេដោយគ្មានការគិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយវា..យប្រហាតែម្ខាងធ្វេីអោយគេគិតថាម្តាុយឪពុកប..ង្កេីតអាក្រក់នោះ នេះជាអ្វេីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយដេីម្បីកុំអោយបងប្អូននៅមានចម្ងល់ថាហេតុអីបានសុខចិត្តអោយកូនទៅរស់នៅជាមួយគេទាំងដែលម្តាយខំប..ង្កេីតទាំងឈឺចាប់វេទនានោះ! ហេីយនៅពេលនេះខ្ញុំសុំបញ្ចប់រឿងត្រឹមប៉ុននេះ កុំអោយវែងឆ្ងាយទៀតរឿងសមុីខ្លួ..នទទួលស្គាល់រឺក៏អត់ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ ! ចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្រួសារខ្ញុំក៏លែងចង់បានការដឹងគុណរឺអោយទទួលស្គាល់អីទៀតដែរ បេីគា់ត់មានក្តីសុខមានស្នាមញញឹមសុភមង្គលគែពួកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តហេីយសំម្រេចថានឹងឈប់ត្រឹមនេះទៅចុះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post