ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានប្រើប្រាស់កូដ ABA PAY QRដើម្បីអោយភ្ញៀវដែលចូលរួមអាចចងដៃតាមនេះបាន។ក្រោយពេលបានឃើញពិធីរៀបការនេះប្រើABA PAY QRបែបនេះទើបធនាគារABAក៏បានចងដៃទៅដល់គូស្វាមីភរិយានោះព្រមទាំងបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១យ៉ាងដូច្នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធនាគារ ABA សូមចូលរួមចងដៃស្វាមីភរិយាថ្មី! សូមអបអរសាទរដល់គូស្វាមីភរិយាដ៏ស្រស់ផូរផង Hea HongHunter និង Tang Ly ក្នុងឱកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រកបដោយសិរីសួស្ដី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្ដីរំភើបរីករាយដែលអ្នកទាំងពីរបានប្រើប្រាស់កូដ ABA PAY QR នៅក្នុងពិធីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតប្រចាំជី..វិ..ត ហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថា អ្នកទាំងពីរ នឹងបន្តរីករាយជាមួយសេវា..យើងខ្ញុំក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងតទៅមុខទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសេចក្ដីសោមនស្សរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងការបម្រើសេវាដល់គូជី..វិ..តនៃគ្រួសារថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរ។ ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរក្នុងឱកាសដ៏មានអត្ថន័យនេះ យើងខ្ញុំសូមចូលរួមចងដៃក្នុងទឹកប្រាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

$100 និង 400,000 រៀល តាមរយៈគណនី ABA របស់អ្នកទាំងពីរ តាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណនីមួយ។ សូមពិនិត្យទឹកប្រាក់ ABA Mobile!  សូមគ្រួសារថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរ សមប្រកបដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសុភមង្គលជានិរន្តរ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានជ្រាបថាខាងធនាគារABAចងដៃកូនកំលោះកូនក្រមុំស្រាប់តែអ្នកថតរូបនោះក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោកឈ្មោះ Lam Sok Mengដោយរៀបរាប់បែបនេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកខ្ញុំរៀប Concept នេះថតដើម្បីសប្បាយ និងដើម្បីឲប្លែកទេ តែថតលេងៗ មិននឹកស្មានថា ABA Bank ចងដៃមែនទែន 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អរគុណ ABA ដែលចងដៃកូនលោះកូនក្រមុំ 100$ + 400000រៀល Hea HongHunter & Tang Ly បញ្ចា..ក់ កូនកំលោះកូនក្រមុំ មិនមែនជាបុគ្គលិកធានាគារ ABAទេ ហើយជាងថតក៏មិនមែនជាគ្រូជោគជ័យដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post