ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ពូក្មេ..ង..ស្រី..រ..ង..គ្រោះបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយរៀបរាប់ទាំងក្រៀមក្រំថា គេគ្រប់គ្នាឆ្លងឆ្នាំសប្បាយរីករាយ!តែគ្រួសារខ្ញុំបែរជាជួបទុក្ខក្រៀមក្រំដែលមិនអាចទទួលយកបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះត្រូវបា..ត់..ប..ង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់នៅក្នុងគ្រួសារដែលទៅហើយមិនអាចត្រឡប់វិញបានគាត់ទទួលមរណភាពថ្ងៃទី31/12/2021ពេលរសៀលឈានចូលឆ្នាំ២០២២ដោយសាររអិលជើងចូលក្នុងសួនអាងចិញ្ចឹមកូនត្រី7 ពណ៌ដើម្បីលម្អគេហដ្ឋាន.។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះបងប្អូនដែលមានកូនតូចៗហើយមានទីធ្លាដីធំទូលាយចង់ជីកធ្វើអាងចិញ្ចឹមត្រីឬចិញ្ចឹមអ្វីផ្សេងៗសម្រាប់លំអគេហដ្ឋាន។គួរកុំធ្វើអី!ព្រោះថាអ្នកមិនអាចការពារកូនតូចៗរបស់អស់លោកអ្នក បាន24 ម៉ោងបាននោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចក..រ..ណីនេះស្រាប់ភ្លេចតែមួយនាទីអ្វីៗគឺត្រូវចប់មិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបាន។ជាចុងក្រោយសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធក្មួយស្រីដ៏សែនល្អរបស់ពូទៅកាន់សុខគតិភពកើតជាតិណាៗកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបាទត្រូវជាពូសាច់ញាតិនៃស..ពកុមារី(ផាន់ជីណាវ៉ាន់)។ដែលបានទទួលមរណៈភាពថ្ងៃសុក្សទី 31ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 5រសៀល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស..ពក្មួយស្រីត្រូវបានដង្ហែចេញពីគេហដ្ឋានដើម្បីយកទៅបញ្ចុះនៅវត្តរតនៈម៉ាឡៃវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកនេះថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2022

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបខាងលើសូមអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយចូលរួមឲ្យបានកោះករដើម្បីជូនដំណើរស..ពជាលើកចុងក្រោយដោយក្តីគោរព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post