ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលកន្លងមកព័ត៌មានជុំវិញជី..វិ..តឯកជនរបស់តារាចម្រៀងចាស់វស្សា មាស សុខសោភា ពាក់ពន្ធ័និងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មិនត្រូវបានទម្លាយអោយដឹងនោះទេ ដោយមហាជនភាគច្រើនគិតថាមាស សុខសោភានៅលីវហើយគេតែងតែហៅនាងថាជាកញ្ញា មាស សុខសោភា ដោយសារមិនដឹងថានាងមានប្ដីនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបតែមកដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះទើបមហាជនមួយចំនួនបានដឹងថាមាស សុខសោភាគឺនាងមានប្ដីរួចទៅហើយ ដោយប្រភពដែលមាស សុខសោភាមានប្ដីនេះត្រូវបានតារាចម្រៀងលោក ឆន សុវណ្ណរាជទម្លាយអោយដឹងលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់លោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោក ឆន សុវណ្ណរាជបានរៀបរាប់ថា Happy anniversary 12 year my both love @jayavarmen_9 @meassoksophea_official។  តាមរយៈការបង្ហោះសាររបស់លោក ឆន សុវណ្ណរាជខាងលើបានអោយដឹងយើងដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង មាស សុខសោភាបានរៀបការយូរណាស់មកហើយគឺរយៈពេល១២ឆ្នាំកន្លងមកហើយ។ហើយនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះគឺជាថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មាស សុខសោភារយៈពេល១២ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបែ..កធ្លា..យរឿងតារាចម្រៀង មាស សុខសោភារៀបការ១២ឆ្នាំកន្លងមកហើយ ស្រាប់តែថ្មីៗនេះនារីម្នាក់ដែលមានគណនីទីកតុកឈ្មោះ savyyvienna បានបង្ហោះវីដេអូហើយប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះថា អ្នកណាស្គាល់បូវីខ្លះ នៀក កូន មាស សោភា នេះ ឥឡូវថតជាមួយកូន មាស សោភា ម្តង ok ញុំាបាយទំាងគ្នា ថ្ងៃត្រង់ ឆ្ងាញ់អត់មកផ្ទះ អ៊ី?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាកក្រឡេកទៅមើលលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់តារាចម្រៀង មាស សុខសោភាវិញកាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ មាស សុខសោភាក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ខ្លួ..នដោយបញ្ជាក់បែបនេះថា តោះសុំមើលមុខកូនប្រសារម៉ាក់ភានិងបងព្រាប សុវត្តិតិចមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post